14. Badanie UFI Globalny Barometr Targowy potwierdza dobre perspektywy dla przemysłu targowego na 2015

Wyniki 14. edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy przeprowadzonego w styczniu 2015 r. potwierdzają dobre perspektywy dla przemysłu targowego na 2015 rok. Sytuacja wydaje się raczej stabilna, jako że większość firm targowych ze wszystkich regionów deklaruje wzrost obrotów, przynajmniej od 2011 roku. Jednak z badań wynika, że nieco mniej niż 50% badanych firm deklaruje wzrost zysku operacyjnego brutto za 2014 rok oraz że jedynie 41% respondentów jest zdania, iż kryzys gospodarczy zakończył się. Szczegółowe wyniki badań z kilku kluczowych krajowych rynków targowych wskazują na pozytywną sytuację we wszystkich badanych obszarach tematycznych w 2014 i w 2015 roku, zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak i dla Chin, a także na niewielkie spowolnienie wzrostu obrotów w Chinach w 2015 roku. Jednakże mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem sytuacji w Europie, gdzie oczekiwany w 2015 roku wzrost obrotów przewidują 3 firmy na 10 (30%) w Turcji oraz we Włoszech, 1 na 2 firmy (50%) w Niemczech i tylko 1 na 10 firm (10%) w Rosji. Najważniejszymi zagadnieniami biznesowymi będącymi w centrum zainteresowania firm targowych pozostają niezmiennie „ogólna sytuacja gospodarcza” oraz „stan gospodarki krajowej / regionu” , a także „niepewna sytuacja gospodarcza w świecie”. Od czterech lat są one wymieniane jako najistotniejsze zagadnienia, obok „konkurencji na rynku lokalnym / krajowym” i „wyzwań w zakresie zarządzania firmą”. Wyzwania w zakresie ochrony środowiska (oczekiwania klientów, przepisy prawne itd.) to kolejny kluczowy temat. Większość firm targowych ma nowe plany rozwoju działalności: 76% planuje nowe działania, czy to w klasycznym obszarze działalności (jako operator obiektu, organizator targów i dostawca usług), czy w zakresie działalności eventowej oraz eventów wirtualnych. 51% firm zamierza rozszerzyć obszar prowadzonych działań na nowe kraje. Paul Woodward, dyrektor zarządzający UFI podsumowuje: “We wrażliwym w skali globalnej środowisku gospodarczym, przemysł targowy wciąż pokazuje dość dobre wyniki, za wyjątkiem sytuacji w pewnych obszarach tematycznych w kilku państwach. UFI zachęca wszystkie firmy uczestniczące w badaniu do kontynuowania wkładu w ten projekt, aby utrzymać efektywność tego instrumentu badawczego dla przemysłu targowego i wszystkich jego interesariuszy”. W 14. edycji badania „UFI Global Barometer”, przeprowadzonym w grudniu 2014 roku, odpowiedzi udzieliły 203 firmy targowe z 55 państw. Pełne rezultaty badania dostępne są bezpłatnie na stronie www.ufi.org/research. Kolejne badanie zostanie zrealizowane w czerwcu 2015 r. Źródło: Informacja prasowa UFI – www.ufi.org , styczeń 2015 r.