10% zniżki dla Członków PIPT na udział w Szkole ESG KIG-u

Letnia Szkoła #ESG Krajowej Izby Gospodarczej to cykl szkoleń online, który składa się z 5 modułów tematycznych. Każdy moduł to intensywne 6-godzinne szkolenie, które pomaga zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę potrzebną do skutecznego raportowania i zarządzania organizacją zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Terminy szkoleń są elastyczne, aby dopasować się do letniego harmonogramu pracy.

Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej. Obecnie do raportowania niefinansowego zobowiązane są spółki notowane na giełdzie, w przyszłości jednak wymóg ten będzie rozszerzany na kolejne przedsiębiorstwa. Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

“Wdrożenie ESG w przedsiębiorstwach staję się coraz ważniejszym czynnikiem, dotyczy to dużych firm, ale również tych mniejszych, które swoimi łańcuchami dostaw są powiązane z liderami rynku. Wkrótce pytania o ślad węglowy, neutralność klimatyczną firmy, czy przestrzeganie praw człowieka, będą podstawowymi zagadnieniami w trakcie rozmów biznesowych między kontrahentami”mówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt z biurem w celu otrzymania specjalnego kodu zniżkowego dedykowanego wyłącznie dla Członków PIPT. 

Link do zapisów: https://szkolaesg.pl/product/sciezka-poswiecona-raportowaniu-i-zarzadzaniu-organizacja/