10. Zimowy Zjazd PIPT 2018

Jubileuszowy 10. Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbył sięw dniach 28-30.11.2018 w Kudowie Zdrój w hotelu Verde Montana Wellness & Spa. W Zjeździe uczestniczyło prawie 80 osób!

Program tegorocznego Zajazdu obejmował zarówno imprezy integracyjne, jak i spotkania merytoryczne. W ramach integracji uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wieczornej relacji Jacka Kisiały „Przy whisky o Alasce”, podjąć wyzwanie w czasie corocznego biegu zimowego, zwiedzić miasto na spacerze po Kudowie Zdrój z wizytą w pijalni wód, zrelaksować się w hotelowym SPA i dobrze bawić czasie Biesiady Góralskiej z udziałem Kapeli Góralskiej i wodzireja Bacy Jonka.

Oprócz dobrej zabawy odbyły się tradycyjne już w czasie Zjazdu: wykłady i obrady organów PIPT: Posiedzenie Rady PIPT, Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PIPT oraz najważniejsze wydarzenie tegorocznego zjazdu – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIPT.

Rada i Komisja Rewizyjna przyjęły informację nt. realizację budżetu PIPT za 9 miesięcy 2018. Ponadto Rada PIPT debatowała na temat propozycji promocji targów i PIPT w roku 2019, która została przedstawiona następnego dnia wszystkim uczestnikom Zjazdu na wykładzie prowadzonym przez Beatę Kozyra Prezes Zarządu PIPT.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się trzeciego dnia Zjazdu i poświęcone było zatwierdzeniu nowych stawek opłat członkowskich. NWZ poprowadził Marek Wiktorowski. Uczestnicy NWZ jednogłośnie przyjęli nową uchwałę w sprawie wysokości wpisowego oraz wysokości i terminów płatności składek członkowskich i innych świadczeń związanych z członkostwem zwyczajnym w PIPT.

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz treść nowej Uchwały zostaną wkrótce umieszczone w Strefie Członkowskiej na www.new.polfair.pl.