Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

EKSPOZYCJA ROKU – ruszył nowy konkurs PIPT

Ruszyła 1. edycja nowego konkursu pod nazwą "Ekspozycja Roku", dedykowanego Członkom Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Konkurs zastąpił organizowany od 1998 roku konkurs „Stoisko Roku”. Zmiany są wynikiem sygnałów płynących ze środowiska targowego, a także zmian zachodzących na rynku targowym. Polski sektor usług wystawienniczych dynamicznie się rozwija i coraz śmielej sięga po rynki zagraniczne. Polscy przedsiębiorcy z sukcesem na nich funkcjonują, realizując zlecenia dla wystawców z całego świata i na całym świecie. Można wręcz powiedzieć, że mamy do czynienia z polską specjalnością eksportową.

Potrzeba gruntownej reformy

Członkowie PIPT już w 2014 roku zgłaszali potrzebę dokonania gruntownej reformy konkursu w kierunku rozszerzenia obszaru jego oddziaływania. Powyższe znalazło zresztą odzwierciedlenie w programie działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego na 2015 rok, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 2 czerwca br., jak również w działaniach Rady w kolejnych miesiącach tego roku.

Podczas Zimowego Zjazdu PIPT dniach 25-27 listopada br. w Rynie miała miejsce debata programowa, a w jej ramach dyskusja na temat konkursów PIPT promujących wystawiennictwo. Podkreślano, iż zmienił się obszar rynku usług wystawienniczych i dotychczasowa formuła konkursu „Stoisko Roku” realizowanego przez PIPT w latach 1998-2014 jest nieadekwatna do realiów. Firmy projektujące i budujące stoiska targowe aktualnie nie ograniczają swojego wachlarza ofertowego jedynie do stoisk na targach. Równie często wykonują ekspozycje na potrzeby innych, niż targowe, wydarzeń. Są to wszelkiego rodzaju eventy firmowe, prezentacje nowych produktów, pokazy czy spotkania prasowe, odbywające się zarówno w zamkniętej jak i otwartej przestrzeni.

Z debaty w Rynie wynikało, że pierwotna idea konkursu Stoisko Roku na przestrzeni wielu lat uległa tak daleko idącej ewolucji (wręcz rewolucji), zarówno w zakresie założeń, jak i sposobów realizacji konkursu, że w konsekwencji doprowadziło to do powstania zupełnie nowych zasad przyznawania przez PIPT nagród w branży wystawienniczej i eventowej. Dlatego Rada PIPT na posiedzeniu w dniu 27 listopada br. w Rynie, uznała za niezasadne kontynuowanie dotychczas organizowanego konkursu i podjęła uchwały o zamknięciu tegoż konkursu z dniem 27 listopada 2015 r. oraz ustanowieniu nowego konkursu pod nazwą „Ekspozycja Roku”.

Nie tylko targi

Tak więc nowy konkurs pod nazwą „Ekspozycja Roku” jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Całkowitą nowością jest wprowadzenie kategorii konkursowych. Tak jak dotychczas, przedsiębiorstwa realizujące usługi projektowania i budowy ekspozycji targowych będą mogły zgłaszać ekspozycje na targach zrealizowane w mijającym roku kalendarzowym. Te jednak oceniane będą w dwóch oddzielnych kategoriach: do 50 mkw. oraz powyżej 50 mkw. Trzecią, całkowicie nową kategorię, stanowić będą ekspozycje eventowe, zrealizowane zarówno w przestrzeni zamkniętej, jak i otwartej. Do uczestnictwa w tej kategorii przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać te swoje prace, które nie zostały zaprojektowane i zrealizowane na potrzeby wydarzeń targowych. We wszystkich trzech kategoriach jury przyznawać będzie jak dotychczas I, II i III miejsce.

Pliki do pobrania

  • pobierz plik
  • pobierz plik