SOS EXPO - Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami
2018-02-04 do 2018-02-05 (za -113 dni)
Warszawa
Ochrona środowiska

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Puławska 12a, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 849 6006, 849 6071, 849 6044, 840 6081
fax: +48 22 849 3584 e-mail: ztw@ztw.pl
www: http://www.ztw.pl/

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami.