Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Expoguide i International Fairs Directory oferują niewiarygodne katalogi wystawców

Jak wynika z informacji otrzymanych przez PIPT od wystawców na targach w Polsce wciąż mamy do czynienia z działaniami wydawców nieoficjalnych katalogów targowych Expoguide i International Fairs Directory. Wydawcy ci, w okresie przed targami obierają za cel swoich działań wystawców i oferują im wpisy reklamowe w niskiej jakości, odbiegających od standardów, niewiarygodnych katalogach internetowych. Niestety, zawarte w formularzach ofertowych warunki umowy, zwykle zapisane niewielką, mało widoczną czcionką, niosą za sobą długoterminowe zobowiązania do zapłaty kwot w wysokości kilku tysięcy euro (przykładowy formularz w załączeniu).

Również na stronach internetowych UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego, aktualnie prezentowana jest informacja w tej sprawie, co tylko potwierdza skalę nieuczciwych działań na międzynarodowym rynku targowym. Niemiecka AUMA podaje, że zarchiwizowała już kilkaset takich przypadków i zebrała dokumentację z nimi związaną, co pozwoliło na uzyskanie orientacji na temat tego w jaki sposób działają wydawcy wspomnianych katalogów.

Chcielibyśmy w związku z powyższym przekazać Państwu garść dodatkowych informacji, które, miejmy nadzieję, pomogą uświadomić wystawcom biorącym udział w targach fakt prowadzenia przez wydawców nieoficjalnych katalogów targowych niedozwolonych praktyk oraz będą pomocne zainteresowanym wystawcom.

Jak rozpoznać oferty wpisów reklamowych w niewiarygodnych katalogach

Korespondencja z zapytaniem ofertowym otrzymana od wydawcy niewiarygodnego katalogu wystawców sprawia wrażenie jakoby była wysłana przez organizatora targów, a także jakoby stanowiła ofertę bezpłatnego wpisu lub aktualizacji istniejącego wpisu reklamowego w katalogu wystawców. Korespondencja dotyczy targów, które mają się odbyć w niedalekiej przyszłości i w których najprawdopodobniej udział planuje wziąć wystawca. Poprzez zastosowanie chwytów, takich jak wydrukowanie na formularzu ofertowym numeru klienta lub umieszczenie logo / nazwy targów, udaje się sprawić wrażenie jakoby istniała już relacja biznesowa z wystawcą. Trudne do odnalezienia szczegóły umowy dotyczące opłat za umieszczenie wpisu reklamowego w katalogu umieszczone są na formularzu małą, niewidoczną czcionką. W niektórych wypadkach do formularza dołączony jest inny formularz, zawierający podstawową informację na temat wystawcy, wraz z prośbą o aktualizację treści wpisu. Często dla ułatwienia wystawcy przesłania odpowiedzi, dołączona jest koperta z uiszczoną opłatą pocztową, która można wykorzystać w celu zwrotu zaktualizowanego i podpisanego formularza zamówienia wpisu.

Wystawcy, którzy otrzymali taką korespondencję powinni wykazać ostrożność jeśli zauważą następujące elementy: jeśli szczegóły dotyczące wysokości opłat oraz czasu trwania zobowiązań wynikających z umowy wpisane są wyłącznie w warunkach umowy opisanych małą, niewidoczną czcionką; jeśli formularz zawiera już pewne określone dane; jeśli publikacja wpisu do tzw. katalogu podstawowego lub katalogu online określane są jako bezpłatne; jeśli firma, która przesłała korespondencję ma swoją siedzibę za granicą.

W przypadkach nabrania jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z wymienionym w formularzu organizatorem targów.

Co zrobić w przypadku otrzymania oferty wpisu do katalogu targowego

Należy absolutnie upewnić się, czy oferta jest wiarygodna. Nie należy podpisywać niewiarygodnej oferty. Ponadto dobrze jest poinformować współpracowników, w szczególności dział finansowo – księgowy, o fakcie otrzymania oferty oraz przybliżyć im zaistniałą sytuację, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu w przypadku powtórzenia się sytuacji. Kopię formularza należałoby też wysłać do właściwej branżowej izby handlowo-przemysłowej lub do stowarzyszenia reprezentującego branżę, w której działa firma wystawcy wraz z szerszą informacją (np. tą uzyskaną od PIPT).

Co zrobić, jeśli przez pomyłkę podpisali Państwo już formularz zamówienia

Często wystawcy dopiero wtedy orientują się, że przez pomyłkę podpisali umowę dotyczącą umieszczenia wpisu reklamowego w niewiarygodnym katalogu wystawców, za który należą się opłaty, gdy otrzymują fakturę do zapłaty. W takiej sytuacji możliwe jest zakwestionowanie przez wystawcę ważności umowy na bazie popełnionej pomyłki. Wystawca powinien oświadczyć, że został świadomie wprowadzony przez wydawcę w błąd. Należy za pomocą telefaksu, który rejestruje fakt wysyłki dokumentu i drukuje raport z wysyłki, wysłać pismo, w którym zostanie zakwestionowana przez wystawcę ważność podpisanej umowy i jasno stwierdzi on, że nie zamierza zapłacić faktury. Należy zachować raport z wysyłki pisma jako dowód.

Co stanie się jeśli wprowadzony w błąd wystawca nie zapłaci

Wydawcy nieoficjalnych katalogów targowych w wielu wypadkach pozostają niewzruszeni na fakt zakwestionowania ważności umowy i odmowę zapłaty. Dlatego wystawcy muszą być przygotowani na to, że wydawca będzie dążył do wyegzekwowania swoich roszczeń, pomimo iż podważyli ważność umowy. Wystawcy zwykle otrzymują następnie kolejne faktury oraz upomnienia wraz z oświadczeniem statusu prawnego wydawcy. Następnie może się zdarzyć, że z wystawcą skontaktują się firmy windykacyjne, często mające siedzibę za granicą, które będą grozić wystawcy wszczęciem procedur prawnych mających na celu egzekucję należności i podjęcie kroków prawnych wobec wystawcy. Celem tych działań jest z reguły tylko zastraszenie wystawcy w celu spowodowania zapłaty należności wynikających z faktur.

PIPT nie ma wiedzy o przypadkach podjęcia przez któregokolwiek z wydawców nieoficjalnych katalogów jakichkolwiek kroków prawnych przeciwko wystawcom. Jednakże, gdyby zdarzyło się, że wystawca otrzyma sądowy nakaz zapłaty lub informację mówiącą, że przeciwko niemu zostały wszczęte procedury prawne, w takiej sytuacji zaleca się jednak, aby skorzystać z porady prawnej.

Co zrobić jeśli już zapłaciliśmy

Jeśli umowa została zawarta z naruszeniem prawa lub jeśli można ją z powodzeniem podważyć, należy ją uznać za niewiążącą. To oznacza, że skutkuje ona brakiem dalszego obowiązku zapłaty należności, a także teoretycznie oznaczałyby, że poniesione już płatności podlegają zwrotowi. Jednakże w przypadku, gdy wystawca zdecyduje się dochodzić zwrotu zapłaconych już należności, należy dokonać poważnej oceny argumentów za i przeciw, biorąc pod uwagę nakłady czasowe i pieniężne związane z zatrudnieniem prawników i opłatami sądowymi. Co więcej, często zdarza się, że wydawcy, o których mowa, mają swoje siedziby w państwie leżącym poza Europą, lub że zawiesiły działalność albo ogłosiły upadłość. Ponadto, ich sytuacja prawna nie zawsze jest jasna. O ile istnieją przypadki, w których sądy orzekły, iż zapłata dalszych należności nie jest zasadna, to jednak trzeba zauważyć, że obecnie wydawcy ci stosują już różnorodne wersje ofert (pism) co do treści. Każda zmiana i przeredagowanie dotychczasowej treści oferty powoduje powstanie nowej oferty wpisu reklamowego i konieczność ponownego przeanalizowania tego przypadku od strony prawnej.

Należy także wziąć pod uwagę, że przy sprawdzaniu warunków umowy zapisanych małą czcionką, stosuje się rygorystyczne kryteria. Na przykład, w górnej części formularza Expoguide, widnieje napis w kolorze czerwonym mówiący, że wpis do katalogu wiąże się z poniesieniem opłat. W takim przypadku nie jest jednoznaczne, czy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o unieważnienie umowy.

Informacje na temat Expoguide zamieszczają także na swoich stronach inne organizacje targowe, np:

Powyższa informacja prezentowana przez PIPT, w oparciu o dostępne zagraniczne materiały informacyjne, ma jedynie charakter porady, nie zaś analizy prawnej. Przy jej sporządzeniu kierowaliśmy się najwyższą troską o wystawców.