• www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
1. Powierzchnia wystawiennicza brutto - w podziale na powierzchnię krytą i otwartą:
Oznaczenie sali Wymiary sali (m) Powierzchnia sali (mkw) Maksymalna liczba krzeseł
2. Powierzchnia wystawiennicza kryta brutto obiektu w podziale na pawilony/hale targowe:
Oznaczenie sali
teatralnym
Maksymalna liczba osób w ustawieniu:
szkolnym

przyjęcie