• www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
1. Powierzchnia wystawiennicza brutto - w podziale na powierzchnię krytą i otwartą:
Powierzchnia wystawiennicza kryta brutto (mkw) Powierzchnia wystawiennicza otwarta brutto (mkw) Powierzchnia wystawiennicza brutto ogółem (mkw)
2. Powierzchnia wystawiennicza kryta brutto obiektu w podziale na pawilony/hale targowe:
Oznaczenie pawilonu/hali Powierzchnia wystawiennicza kryta brutto (mkw)