Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Statut PIPT

STATUT POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

Jednolity tekst
Statutu PIPT przyjętego uchwałą nr 16 walnego Zgromadzenia PIPT z 19.04.2010 r., ze zmianami
uchwałami nr 22, 25, 26, 27, 29 i 30 Walnego Zgromadzenia PIPT z 16.04.2012r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.


1. Polska Izba Przemysłu Targowego zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego,
reprezentującą i chroniącą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
2. Przynależność do Izby jest dobrowolna.
3. Izba działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych
( tekst jednolity: Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 710) oraz postanowień niniejszego Statut.


§ 2.


1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Izba występuje we własnym imieniu, na swój rachunek i odpowiedzialność.
3. Izba jest samorządna i niezależna w swojej działalności statutowej.


§ 3.


1. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.
2. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Izba może tworzyć oddziały regionalne i sekcje branżowe.


§ 4.


1. Izba używa pieczęci z napisem „Polska Izba Przemysłu Targowego”.
2. Izba może używać ustalonego znaku graficznego, a członkowie Izby odznaki członkowskiej.
3. Ustalenie wzorów pieczęci, znaku graficznego i odznaki członkowskiej należy do kompetencji Rady
Izby.


ROZDZIAŁ II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI IZBY

§ 5.


1. Do zadań Izby należy:
1) reprezentowanie oraz ochrona interesów gospodarczych członków Izby wobec organów władzy
publicznej, w szczególności administracji państwowej i samorządowej, przed sądami oraz wobec
innych organizacji krajowych i zagranicznych;
2) działanie na rzecz promocji i wspomagania rozwoju targów;
3) działanie na rzecz kształtowania dobrych obyczajów na rynku targowym;
4) spełnianie funkcji informacyjnej, doradczej, szkoleniowej i badawczej na rzecz członków Izby;
5) podejmowanie wszelkich innych działań dla dobra rynku targowego, uzasadnionych charakterem
działalności Izby;
6) reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby;
7) regulacja relacji pomiędzy członkami Izby;
8) aktywizowanie wzajemnego wspierania się członków Izby w promocji swojej działalności.;
9) wspólne budowanie kultury organizacyjnej Izby i wzajemnych relacji opartych na życzliwości i
lojalności pomiędzy członkami Izby.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności agencji reklamowych,
2) działalność związana z reprezentowaniem mediów,
3) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
4) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
5) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
6) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
7) badania rynku i opinii publicznej,
8) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
9) działalność usługowa w zakresie informacji,
10) wydawanie książek,
11) wydawanie gazet,
12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
13) pozostała działalność wydawnicza,
14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
15) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
16) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
17) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
18) działalność związana z oprogramowaniem,
19) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
20) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności jej członków ani ograniczać prowadzonej przez
nich działalności gospodarczej.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

§ 6.


W skład Izby wchodzą:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający.


§ 7.


Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, prowadzący działalność
gospodarczą w zakresie zarządzania obiektami targowymi, organizacji targów i wystaw, budowy stoisk
targowych oraz świadczący usługi w zakresie związanym bezpośrednio lub pośrednio z targami.


§ 8.


Z zastrzeżeniem § 27 ust. 2, członkowie zwyczajni Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani
przez swoich przedstawicieli ujawnionych w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.


§ 9.


Z zastrzeżeniem § 27 ust. 2, członkowie zwyczajni Izby będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa
i obowiązki osobiście.


§ 10.


Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru władz Izby,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działania Izby,
3) korzystania ze wszystkich świadczeń Izby w ramach jej statutowej działalności,
4) zgłaszania na Walnym Zgromadzeniu oraz w każdym dowolnym czasie (do Biura Izby) uwag i
wniosków dotyczących działalności Izby,
5) tworzenia i zrzeszania się w sekcjach branżowych i oddziałach regionalnych,
6) używania tytułu „Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego”, posiadania odznaki członkowskiej
i korzystania ze znaku graficznego Izby na zasadach ustalonych przez Radę Izby.


§ 11.


1. Członkowie zwyczajni Izby mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał jej władz,
2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,
3) brania czynnego udziału w pracach Izby,
4) regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat wynikających z członkostwa w Izbie,
5) przestrzegania zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
2. Członkowie zwyczajni Izby – w pierwszej kolejności organizatorzy targów, organizatorzy wystąpień
wystawców w targach za granicą oraz operatorzy obiektów targowych, poddają się audytowi statystyk
targowych.


§ 12.


1. Członkostwo zwyczajne Izby powstaje z chwilą podjęcia przez Radę Izby uchwały w tym przedmiocie i
ustaje z chwilą wystąpienia członka z Izby, pozbawienia członkostwa Izby lub śmierci.
2. Kandydat ubiegający się o członkostwo zwyczajne Izby składa Radzie Izby pisemną deklarację
przystąpienia zawierającą zobowiązanie do przestrzegania Statutu, dokumenty potwierdzające jego
status prawny oraz dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Rozpatrzenie przez Radę Izby wniosku o przyjęcie w poczet członków Izby następuje w terminie 1
miesiąca od dnia wpływu deklaracji i wpłaty wpisowego.
4. Przed podjęciem decyzji Rada Izby może zasięgać opinii o kandydacie wśród członków Izby.


§ 13.


W przypadku podjęcia przez Radę Izby uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby,
przedsiębiorcy ubiegającemu się o członkostwo w Izbie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Biura Izby w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały
Rady Izby o odmowie przyjęcia w poczet członków Izby. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe
Walne Zgromadzenie . Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.


§ 14.


Członkostwo zwyczajne Izby ustaje:
1) na wniosek zainteresowanego, na skutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Izby, ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego i po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Izby,
2) na skutek podjęcia przez Radę Izby uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa z powodu
nieprzestrzegania postanowień Statutu Izby, uchwał bądź postanowień organów Izby lub
niepłacenia składki członkowskiej i innych opłat wynikających z członkostwa przez okres 6
miesięcy,
3) na skutek podjęcia przez Radę Izby uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa z powodu:
a) zaprzestania działalności gospodarczej, w tym również z powodu ogłoszenia upadłości członka
Izby albo rozpoczęcia jego likwidacji,
b) ustania osobowości prawnej,
4) z powodu śmierci osoby fizycznej.


§ 15.


O ustaniu członkostwa zwyczajnego Biuro Izby powiadamia zainteresowanego w terminie 7 dni od
podjęcia uchwały Rady Izby. Zainteresowanemu, wobec którego podjęto uchwałę w przedmiocie
pozbawienia członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia za
pośrednictwem Biura Izby w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Rady Izby w przedmiocie
pozbawienia członkostwa. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Decyzja Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna.


§ 16.


1. Członkami wspierającymi Izby są przedsiębiorcy zainteresowani działalnością Izby, którzy
zadeklarowali Izbie pomoc finansową, rzeczową lub inną i wywiązują się z deklarowanej pomocy
finansowej, rzeczowej lub innej.
2. Wspierające członkostwo Izby nadaje Rada Izby.
3. Członkowie wspierający są uprawnieni do dostępu do informacji o działalności Izby oraz udziału w
Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
4. Członkowie wspierający Izby mają prawo do używania tytułu „Członek Wspierający Polskiej Izby
Przemysłu Targowego”.
5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku wygaśnięcia przesłanek uzasadniających nadanie tego
tytułu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Izby.


§ 17.


1. Osoby mające wybitne zasługi w pracach dla Izby, w realizacji jej celów statutowych mogą otrzymać i
posługiwać się tytułem Honorowego Członka Izby.
2. Tytuł Honorowego Członka Izby nadaje Walne Zgromadzenie Izby.
3. Osoby mające tytuł Honorowego Członka Izby mogą uczestniczyć w pracach Izby, w obradach jej
władz z głosem doradczym.
4. Prawo posługiwania się tytułem Honorowy Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego ustaje na
skutek śmierci, dobrowolnej rezygnacji z prawa posługiwania się tytułem Honorowy Członek Polskiej
Izby Przemysłu Targowego zgłoszonej pisemnie Radzie Izby.


ROZDZIAŁ IV
ORGANY IZBY

§ 18.


1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Członkami organów wybieralnych przez Walne Zgromadzenie mogą być tylko osoby fizyczne, mające
pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, będące członkami Izby, a w
przypadku członkostwa osoby nie będącej osobą fizyczną, osoby fizyczne będące ich
przedstawicielami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców przy czym w organach
Izby zasiadać może tylko i wyłącznie jeden przedstawiciel danego członka Izby.
3. Łączenie funkcji członka Rady Izby i członka Komisji Rewizyjnej jest niedopuszczalne.
4. Członkowie Rady Izby wybierani są w wyborach tajnych spośród kandydatów spełniających wymogi
wskazane w § 18 ust. 2. Skład osobowy Rady Izby powinien odzwierciedlać reprezentację grup
branżowych członków Izby w następujący sposób :
a) organizatorzy targów w Polsce i operatorzy obiektów targowych - są uprawnieni do powołania 5
członków Rady Izby,
b) firmy budujące stoiska targowe - są uprawnione do powołania 2 członków Rady Izby,
c) pozostali członkowie Izby - są uprawnieni do powołania 2 członków Rady Izby.
Kandydaci na członków Rady Izby wyznaczani są przez grupy branżowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w wyborach tajnych spośród nieograniczonej liczby
kandydatów spełniających wymogi wskazane w § 18 ust. 2.
6. Do organów wybieralnych powołane zostają osoby, które osiągnęły największą liczbę głosów. W
przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się dodatkowe
głosowanie celem ostatecznego wyłonienia spośród tych kandydatów jednej osoby.
7. Kadencja wszystkich wybieralnych członków organów Izby trwa cztery lata. Mandat członka
wybieralnego organu Izby wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Izby za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
8. Nie można być członkiem danego organu wybieralnego Izby dłużej niż przez dwie następujące po
sobie kadencje.
9. Członkowie wybieralnych organów Izby wykonują swoje funkcje społecznie.
10. Wygaśnięcie mandatu członka wybieralnych organów Izby następuje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
2) śmierci członka organu wybieralnego;
3) podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania danego członka organu
wybieralnego, na wniosek:
a) Rady Izby,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) 1 / 4 ogólnej liczby wszystkich członków Izby,
4) ustania jego członkostwa w Izbie lub ustania członkostwa w Izbie osoby nie będącej osobą
fizyczną, którą reprezentuje,
5) z chwilą wykreślenia go z odpowiedniego rejestru osoby prawnej, którą reprezentuje,
6) w przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 7.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka wybieralnych organów Izby przed upływem kadencji,
Walne Zgromadzenie może dokonać wyborów uzupełniających z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 Statutu.
Wybory uzupełniające następują odpowiednio w trybie określonym wyżej w ust. 4, 5 i 6. W przypadku
wyborów uzupełniających, mandat nowo wybranego członka organu Izby kończy się z upływem
kadencji danego organu, w trakcie której został wybrany.


§ 19.


1. Członkowie wybieralnych organów Izby mogą brać udział w posiedzeniach, w tym w podejmowaniu
uchwał tych organów, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
oddając swój głos na piśmie, także za pośrednictwem innego członka organu. Taki tryb podejmowania
decyzji dotyczy tylko spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia. Uchwała jest ważna, gdy
wszyscy członkowie zostali powiadomieni wcześniej o treści projektów uchwał.
2. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia wybieralnych organów Izby przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość. W takim przypadku koniecznym jest, by wszyscy uczestnicy
posiedzenia dysponowali takimi samymi informacjami co do spraw, będących przedmiotem obrad
danego posiedzenia.
3. Szczegółowy tryb działania Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, w tym podejmowania uchwał w sposób, o
którym mowa w § 19 ust. 1 i 2, ustalają regulaminy działalności tych organów.
4. Każdy z wybieralnych organów Izby uchwala swój regulamin działania, podlegający
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go
przez Walne Zgromadzenie.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej w § 19 ust. 1 i 2, nie dotyczy wyborów Prezesa
Rady Izby, wiceprezesów Rady Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.


WALNE ZGROMADZENIE
§ 20.


Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie, do którego kompetencji należy :
1) ustanawianie Statutu Izby i jego zmian,
2) uchwalenie wieloletnich programów i głównych kierunków działania Izby,
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) wybór i odwołanie członków Rady Izby, członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, wpisowego oraz innych
opłat,
6) zatwierdzanie regulaminów Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,
7) zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej,
8) udzielanie absolutorium członkom Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie przekazanych do kompetencji pozostałych
organów Izby, bądź poddanych pod jego rozstrzygnięcie przez członka Izby,
10) decydowanie o członkostwie Izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
11) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,
12) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby oraz powołania likwidatora,
14) uchwalanie budżetu Izby.


§ 21.


Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby mogą być podjęte wyłącznie na posiedzeniu.


§ 22.


1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych
pocztą kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanych co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się raz w roku, w
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień,
godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanych co najmniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/4 członków Izby i powinno odbyć się nie później niż w terminie 45 dni od daty złożenia takiego wniosku lub żądania. Wnioskodawca proponuje umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli Rada Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w § 22 ust. 3 Komisja Rewizyjna ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie samodzielnie podając dzień, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 23.


W Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu mogą brać udział również osoby zaproszone przez Radę Izby.

§ 24.


Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych
członków.


§ 25.


Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Izby, otwarcia likwidacji Izby, zapadają
większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej 50% członków.


§ 26.


1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.


§ 27.


1. Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu 1 (jeden) głos.
2. Nieobecnego członka Izby reprezentować może na Walnym Zgromadzeniu inny członek Izby, upoważniony w jego imieniu do składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo winno być udzielone pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Członek Izby może być pełnomocnikiem nie więcej niż 3 innych członków Izby.


RADA IZBY


§ 28.


Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.


§ 29.


1. W skład Rady Izby wchodzi 5 do 9 członków.
2. Członkowie Rady Izby wybierają ze swojego grona czteroosobowe prezydium. W skład prezydium
wchodzi prezes i trzech wiceprezesów, reprezentujących różne grupy branżowe członków.
3. Do zadań prezydium Rady Izby należy:
1) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
2) prowadzenie spraw Izby,
3) organizowanie Rady Izby,
4) wypowiadanie się i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach związanych z
działalnością Izby.
4. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu Izby są dwaj członkowie prezydium
Rady Izby, w tym Prezes Rady Izby.


§ 30.


1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku.
2. Posiedzenie Rady Izby zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech jej
członków.
3. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy z urzędu Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.
4. W posiedzeniach Rady Izby bierze udział Dyrektor Biura Izby z głosem doradczym i prawem zgłaszania
wniosków.
5. W posiedzeniach Rady Izby może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.
6. Na zaproszenie Rady Izby w posiedzeniach Rady Izby może uczestniczyć przewodniczący sekcji
branżowej oraz inne osoby z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków.


§ 31.


1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jej członków w głosowaniach jawnych. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa, który przewodniczy obradom Rady Izby.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Izby jest jawne, o ile żaden z członków nie zażąda innej formy
głosowania.
3. Członkowie Rady Izby mają prawo swoje zdanie odrębne uzasadnić na piśmie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu posiedzenia Rady Izby, złożonego w Biurze Izby w terminie 3 dni od daty
posiedzenia.
4. Członkowie Rady Izby mają obowiązek przyjmować na siebie udział w pracach Komisji Problemowych.


§ 32.


Do kompetencji Rady Izby należy :
1) wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) przygotowanie projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) ustalanie strategii działania Izby,
5) przygotowanie projektu planu finansowego (budżetu) Izby oraz przyjęcie jego prowizorium,
6) podejmowanie Uchwał w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych oraz nieruchomości,
7) ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych,
8) powoływanie Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych oraz zatwierdzanie ich
regulaminów,
9) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby na wniosek Prezesa Izby oraz określanie
warunków jego zatrudnienia,
10) zarządzanie majątkiem Izby.


§ 33.


W imieniu Rady Izby, Prezes Rady Izby składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne, sprawozdanie z prac
Rady Izby.


KOMISJA REWIZYJNA
§ 34.


1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 6 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu : Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.


§ 35.


1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1) bieżąca kontrola całokształtu gospodarki finansowej Izby,
2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodność wydatków z budżetem Izby,
3) opiniowanie sprawozdań finansowych Izby i przedkładanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Rady Izby,
5) prawo delegowania członka Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym i prawem zgłaszania wniosków,
6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących projektu budżetu na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły,
7) wyboru biegłego rewidenta do badania bilansu Izby.
2. Na zaproszenie Komisji Rewizyjnej w jej posiedzeniach uczestniczy przedstawiciel Rady Izby.


§ 36.


Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie.


ROZDZIAŁ V
KOMISJA ROZJEMCZA
§ 37.


1. Członkowie Izby zobowiązują się dążyć w sporach powstałych pomiędzy nimi do ich polubownego
załatwienia, a w przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu, do rozważenia możliwości
poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania
cywilnego.
2. Celem umożliwienia członkom Izby polubownego załatwiania sporów, powołuje się Komisję
Rozjemczą Polskiej Izby Przemysłu Targowego.


§ 38.


1. Komisja Rozjemcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Członkiem Komisji Rozjemczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych, będąca członkiem Izby, a w przypadku członkostwa osób nie będących osobą fizyczną, osoby fizyczne będące ich przedstawicielami ujawnionymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.
3. Członkowie Komisji Rozjemczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Komisji Rozjemczej, Rada Izby dokonuje wyboru uzupełniającego. Kadencja członka wybranego w trybie uzupełniającym kończy się z upływem kadencji Komisji Rozjemczej.
4. Członkowie Komisji Rozjemczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Przewodniczący Komisji Rozjemczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, kierują jej
pracami i reprezentują Komisję Rozjemczą na zewnątrz.
6. Członek Komisji Rozjemczej jest obowiązany wyłączyć się od działania w sprawach, w których
pomiędzy jedną ze stron sporu a nim zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać
wątpliwości co do jego bezstronności.
7. Tryb postępowania przed Komisją Rozjemczą określa Regulamin postępowania Komisji Rozjemczej,
uchwalony odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Każda ze stron postępowania przed Komisją Rozjemcza, jest zobowiązana do osobistego
stawiennictwa na posiedzeniu Komisji w uzgodnionym terminie, w celu przedstawienia osobiście
swoich racji i podjęcia próby uzyskania kompromisu w kwestii będącej przedmiotem sporu.


§ 39.


Do właściwości Komisji Rozjemczej należy:
1) rozpatrywanie sporów niemajątkowych pomiędzy członkami Izby wynikających z
członkostwa,
2) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu Izby bądź zasad
działalności gospodarczej i dobrych obyczajów kupieckich.


§ 40.


1. Komisja Rozjemcza może :
1) zobowiązać członka Izby do wykonywania bądź zaniechania czynności będących
przedmiotem sporu,
2) zobowiązać członka Izby do honorowego zadośćuczynienia poprzez stosowne oświadczenie,
3) zobowiązać członka Izby do wpłaty na konto Izby kwoty nie przekraczającej trzykrotnej
wysokości składki członkowskiej,
4) udzielić upomnienia,
5) oddalić zarzut lub roszczenie pod adresem członka Izby,
6) wnioskować o wykluczenie z członkostwa w Izbie.
2. Orzeczenie Komisji Rozjemczej jest podawane do wiadomości członkom Izby.


ROZDZIAŁ VI
BIURO IZBY
§ 41.


1. Biuro Izby jest jednostką pomocniczą Izby.
2. Biuro Izby prowadzi rejestr Członków Izby.
3. Pracownicy Biura Izby są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
4. Pracami Biura Izby kieruje Dyrektor zatrudniony przez Radę Izby na mocy uchwały Rady Izby.
5. Dyrektor Biura Izby wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych
pracowników Biura Izby.
6. Dyrektor Biura Izby zarządza bezpośrednio majątkiem Izby w ramach udzielonych mu przez Radę
Izby pełnomocnictw.
7. Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby.


ROZDZIAŁ VII
ODDZIAŁY REGIONALNE I SEKCJE BRANŻOWE
§ 42.


W celu realizacji zadań statutowych członkowie Izby mają prawo tworzyć Oddziały Regionalne oraz
Sekcje Branżowe .


§ 43.


Utworzenie Oddziału Regionalnego lub Sekcji Branżowej następuje na wniosek 5 członków Izby z danego regionu albo 5 członków z danej branży, będący potwierdzeniem ich woli pracy w oddziale lub sekcji. Członkowie występujący z inicjatywą utworzenia oddziału regionalnego lub sekcji branżowej, opracowują regulamin działalności oddziału lub sekcji i przedkładają go Radzie Izby do zatwierdzenia.


§ 44.


Pojęcie Regionu lub Branży, w rozumieniu § 43, definiowane jest każdorazowo przez osoby występujące z wnioskiem o utworzenie oddziału regionalnego lub sekcji branżowej.


§ 45.


Oddział Regionalny lub Sekcja Branżowa rozpoczyna swą działalność po zatwierdzeniu regulaminu przez
Radę Izby. Zatwierdzenie regulaminu oraz odmowa jego zatwierdzenia następuje w formie uchwały Rady
Izby.


§ 46.


Rada Izby odmówi zatwierdzenia regulaminu w razie jego niezgodności ze Statutem Izby lub z przepisami
prawa.


§ 47.


Członkowie zrzeszeni w Oddziałach Regionalnych lub Sekcjach Branżowych wybierają ze swego
grona Przewodniczącego.


§ 48.


Przewodniczącym Oddziałów Regionalnych lub Sekcji Branżowych przysługuje prawo uczestniczenia w
posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY
§ 49.


Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i wydatków.

§ 50.


1. Na przychody Izby składają się w szczególności :
1) wpisowe i składki,
2) opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby,
3) przychody finansowe,
4) przychody z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dotacje i subwencje,
6) inne przychody.
2. Na wydatki związane z działalnością Izby składają się w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań Statutowych, w tym świadczenia określone Statutem,
2) koszty administracyjne,
3) koszty ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4) inne wydatki.
3. Zmiana zatwierdzonego budżetu w czasie trwania roku obrotowego związana z podjęciem
nieplanowanych zadań może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady i Komisji Rewizyjnej,
podjętej zwykłą większością głosów na wspólnym posiedzeniu.


§ 51.


Izba może tworzyć fundusze :
1. zapasowy,
2. inne dopuszczone przepisami prawa.


§ 52.


Rada Izby przedstawi Walnemu Zgromadzeniu zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których
mowa w § 51 oraz stosowne regulaminy do zatwierdzenia, załączając opinię Komisji Rewizyjnej co do
funduszy, którymi będzie miała dysponować.


§ 53.


Decyzje o uszczupleniu funduszu zapasowego może podjąć Rada Izby jedynie za zgodą Walnego
Zgromadzenia.


§ 54.


Właścicielem majątku jest Izba.


§ 55.


Środki stanowiące majątek Izby, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej, mogą być
wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej
członków.


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 56.


W razie rozwiązania Izby jej majątek przechodzi na własność w następującej kolejności :
1. Organizacji będącej kontynuatorem Izby,
2. Członków Izby proporcjonalnie do wysokości faktycznie wniesionych przez nich składek, na dzień
otwarcia likwidacji.


§ 57.


Decyzje w sprawach wymienionych w § 56 pkt. 1 i 2 wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia.


§ 58.


Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy. Postanowienie to stosuje się od 1 stycznia 2011 roku.

Pliki do pobrania