Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
PIPT Partnerem Strategicznym Meetings Week Poland 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego została Partnerem Strategicznym prestiżowego wydarzenia Meetings Week Poland 2017, które odbędzie w Warszawie w dniach 20-24 marca br.

MP Power Awards – PIPT Partnerem konkursu

Polska Izba Przemysłu Targowego, jako Partner projektu, zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty oraz w tym roku po raz pierwszy – produkt eventowy. Nagradzają także wyróżniające się osobowości branży oraz kreatywnych. Finał MP Power Awards, jednocześnie finałowy event Meetings Week Poland 2017 odbędzie się 24 marca w przestrzeni Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

Przemysł targowy zmienia swoje oblicze. O inspiracjach do działania i wyzwaniach dla branży na 83. Światowym Kongresie UFI w Szanghaju

83. Światowy Kongres UFI, największy doroczny międzynarodowy zjazd liderów przemysłu targowego, odbył się w Szanghaju w dniach 9-12 listopada br. Celem Kongresu było wesprzeć aktualną wiedzą i ponownie zainspirować do działania profesjonalistów targowych z kilkudziesięciu państw.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Komitet Edukacji UFI gościem Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wśród członków Komitetu Stowarzyszeń UFI są między innymi obecnie doskonale znane Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, z racji wieloletniej współpracy w zakresie edukacji targowej: Enrica Baccini z Fiera Milano, przewodnicząca Komitetu Edukacji UFI oraz wiceprzewodnicząca KE, Bettina Rosenbach z AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Od ubiegłego roku Polskę reprezentuje w Komitecie Edukacji Izabella Koniak, szefowa wydziału kadr MTP, która w imieniu zarządu targów poznańskich pełniła rolę gospodarza. UFI reprezentowała Eleonora Robuschi, koordynator ds. edukacji.

Organizacja konkursu PIPT we współpracy z CENTREX – Wizja targów do 2020 roku

Pomysłodawcą konkursu dla stdentów na esej pt. Wizja targów do 2020 roku był CENTREX - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. Celem konkursu było poznanie wiedzy studentów wyższych uczelni na temat targów i ich potencjalnych funkcji komunikacyjnych w XXI wieku, zapoznanie się z wizjami młodego pokolenia na temat przyszłości targów, ale przede wszystkim - zachęcenie młodych osób do zaangażowania się w rozwój targów w przyszłości oraz promowanie zwyczaju uczestnictwa w targach w charakterze zwiedzających. Konkurs oficjalnie ogłoszono podczas 2. Konferencji naukowej PIPT w październiku 2011 r. w Poznaniu, z udziałem przedstawicieli CENTREX, gości z UFI i kadry naukowej , a zrealizowano w 2012 r. Zasady regulaminowe konkursu ustaliła Rada PIPT. Ponadto Rada PIPT dokonała wyboru składu Jury konkursu, do którego weszli: dr Andrzej Byrt (przewodniczący Jury), dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska), dr Izabela Kowalik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Radosław Mącik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Anita Proszowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Szplit (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz dr Marek Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Do konkursu w wyznaczonym terminie tj. 2.05.2012 r. wpłynęło 13 prac konkursowych zgłoszonych przez studentów reprezentujących uczelnie: Politechnikę Rzeszowską (Wydział Zarządzania – 9 prac), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Zarządzania – 1 praca i Wydział Gospodarki Międzynarodowej -1 praca), Politechnikę Warszawską (Wydział Elektryczny -1 praca i Wydział Administracji i Nauk Społecznych -1 praca).

Nagrody w konkursie na etapie krajowym to: I nagroda – 2000 zł, II – nagroda – 1500 zł oraz III nagroda - 1000 zł. W regulaminowym terminie przed 29 czerwca 2012 r. Jury dokonało oceny prac konkursowych.

Jury konkursu oceniało prace z punktu widzenia: zgodności tematyki eseju z tematem konkursu, oryginalności tematyki, kreatywności, układu eseju (logika, wstęp, rozwinięcie, zakończenie), własnego wkładu (badania i doświadczenia), poprawności językowej i stylistycznej. 27 czerwca br. Biuro PIPT dokonało podsumowania ocen i sporządziło protokół z wyników głosowania. Podczas spotkania Jury w dniu 6 lipca br. przyjęło do wiadomości ostateczne wyniki konkursu:

Zdobywcą I nagrody - za pracę pt. „Po efekcie setnej małpy. Wizja targów przyszłości w 2020 roku” - został zespół autorów oznaczony godłem Wombat: Sabina Obłój, Leszek Urbanowicz, Sylwester Szymański z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (II rok, studia II stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marcin Gębarowski.

Zdobywcą II nagrody - za pracę pt. „Turystyczny ogród marzeń” - został zespół autorów oznaczony godłem Dotyk Przyszłości: Justyna Paszkowska, Agata Płocica, Karolina Przytuła z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (II rok, studia II stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marcin Gębarowski.

Zdobywcą III nagrody - za pracę pt. „Zmiany na targach i wystawach i przewidywana wizja targów w roku 2020 roku” - został autor oznaczony godłem Wood – Radosław Gluza - z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (II rok, studia I stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marek Zieliński.

Wręczenie nagród w konkursie krajowym odbyło się jesienią 2012 r. podczas 3. konferencji naukowej PIPT w Gdańsku, z udziałem zagranicznych ekspertów targowych (Karoly Nagy, CENTREX, Węgry; Enrica Baccini i Giovanna Duca, Fiera Milano, Włochy; Bettina Rosenbach, AUMA, Niemcy), wykładowców akademickich z wielu polskich uczelni i członków PIPT.

Podczas konferencji dyskutowano nad możliwościami kontynuacji tej formy aktywizacji studentów jaką jest konkurs na pracę na temat targów. Profesorowie wyrazili zainteresowanie i przekonanie o celowości kontynuowania konkursu w kolejnym roku akademickim, albo w dotychczasowej formule, wraz z organizacją CENTREX, albo jako samodzielny konkurs PIPT. Interesujące tematy to: miastotwórcza rola targów oraz różnorodność form targów. Zachętę dla studentów mogłyby stanowić: praktyki dla studentów w firmach targowych dla laureatów konkursu, świadectwa i opinie dla najbardziej zaangażowanych studentów. Ponadto zgłoszono pomysł działalności studenckich kół naukowych w uczelniach, pod kątem badań problematyki targowej, a także zaproponowano organizację seminariów, wymiany międzynarodowej, konferencji interdyscyplinarnych.


Pliki do pobrania

  • pobierz plik
  • pobierz plik
  • pobierz plik