Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Organizacja konkursu PIPT we współpracy z CENTREX – Wizja targów do 2020 roku

Pomysłodawcą konkursu dla stdentów na esej pt. Wizja targów do 2020 roku był CENTREX - Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych. Celem konkursu było poznanie wiedzy studentów wyższych uczelni na temat targów i ich potencjalnych funkcji komunikacyjnych w XXI wieku, zapoznanie się z wizjami młodego pokolenia na temat przyszłości targów, ale przede wszystkim - zachęcenie młodych osób do zaangażowania się w rozwój targów w przyszłości oraz promowanie zwyczaju uczestnictwa w targach w charakterze zwiedzających. Konkurs oficjalnie ogłoszono podczas 2. Konferencji naukowej PIPT w październiku 2011 r. w Poznaniu, z udziałem przedstawicieli CENTREX, gości z UFI i kadry naukowej , a zrealizowano w 2012 r. Zasady regulaminowe konkursu ustaliła Rada PIPT. Ponadto Rada PIPT dokonała wyboru składu Jury konkursu, do którego weszli: dr Andrzej Byrt (przewodniczący Jury), dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska), dr Izabela Kowalik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dr Radosław Mącik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), dr Anita Proszowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Szplit (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz dr Marek Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Do konkursu w wyznaczonym terminie tj. 2.05.2012 r. wpłynęło 13 prac konkursowych zgłoszonych przez studentów reprezentujących uczelnie: Politechnikę Rzeszowską (Wydział Zarządzania – 9 prac), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Zarządzania – 1 praca i Wydział Gospodarki Międzynarodowej -1 praca), Politechnikę Warszawską (Wydział Elektryczny -1 praca i Wydział Administracji i Nauk Społecznych -1 praca).

Nagrody w konkursie na etapie krajowym to: I nagroda – 2000 zł, II – nagroda – 1500 zł oraz III nagroda - 1000 zł. W regulaminowym terminie przed 29 czerwca 2012 r. Jury dokonało oceny prac konkursowych.

Jury konkursu oceniało prace z punktu widzenia: zgodności tematyki eseju z tematem konkursu, oryginalności tematyki, kreatywności, układu eseju (logika, wstęp, rozwinięcie, zakończenie), własnego wkładu (badania i doświadczenia), poprawności językowej i stylistycznej. 27 czerwca br. Biuro PIPT dokonało podsumowania ocen i sporządziło protokół z wyników głosowania. Podczas spotkania Jury w dniu 6 lipca br. przyjęło do wiadomości ostateczne wyniki konkursu:

Zdobywcą I nagrody - za pracę pt. „Po efekcie setnej małpy. Wizja targów przyszłości w 2020 roku” - został zespół autorów oznaczony godłem Wombat: Sabina Obłój, Leszek Urbanowicz, Sylwester Szymański z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (II rok, studia II stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marcin Gębarowski.

Zdobywcą II nagrody - za pracę pt. „Turystyczny ogród marzeń” - został zespół autorów oznaczony godłem Dotyk Przyszłości: Justyna Paszkowska, Agata Płocica, Karolina Przytuła z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej (II rok, studia II stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marcin Gębarowski.

Zdobywcą III nagrody - za pracę pt. „Zmiany na targach i wystawach i przewidywana wizja targów w roku 2020 roku” - został autor oznaczony godłem Wood – Radosław Gluza - z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (II rok, studia I stopnia). Profesorem prowadzącym był dr Marek Zieliński.

Wręczenie nagród w konkursie krajowym odbyło się jesienią 2012 r. podczas 3. konferencji naukowej PIPT w Gdańsku, z udziałem zagranicznych ekspertów targowych (Karoly Nagy, CENTREX, Węgry; Enrica Baccini i Giovanna Duca, Fiera Milano, Włochy; Bettina Rosenbach, AUMA, Niemcy), wykładowców akademickich z wielu polskich uczelni i członków PIPT.

Podczas konferencji dyskutowano nad możliwościami kontynuacji tej formy aktywizacji studentów jaką jest konkurs na pracę na temat targów. Profesorowie wyrazili zainteresowanie i przekonanie o celowości kontynuowania konkursu w kolejnym roku akademickim, albo w dotychczasowej formule, wraz z organizacją CENTREX, albo jako samodzielny konkurs PIPT. Interesujące tematy to: miastotwórcza rola targów oraz różnorodność form targów. Zachętę dla studentów mogłyby stanowić: praktyki dla studentów w firmach targowych dla laureatów konkursu, świadectwa i opinie dla najbardziej zaangażowanych studentów. Ponadto zgłoszono pomysł działalności studenckich kół naukowych w uczelniach, pod kątem badań problematyki targowej, a także zaproponowano organizację seminariów, wymiany międzynarodowej, konferencji interdyscyplinarnych.


Pliki do pobrania

  • pobierz plik
  • pobierz plik
  • pobierz plik