Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
PIPT Partnerem Strategicznym Meetings Week Poland 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego została Partnerem Strategicznym prestiżowego wydarzenia Meetings Week Poland 2017, które odbędzie w Warszawie w dniach 20-24 marca br.

MP Power Awards – PIPT Partnerem konkursu

Polska Izba Przemysłu Targowego, jako Partner projektu, zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty oraz w tym roku po raz pierwszy – produkt eventowy. Nagradzają także wyróżniające się osobowości branży oraz kreatywnych. Finał MP Power Awards, jednocześnie finałowy event Meetings Week Poland 2017 odbędzie się 24 marca w przestrzeni Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

Przemysł targowy zmienia swoje oblicze. O inspiracjach do działania i wyzwaniach dla branży na 83. Światowym Kongresie UFI w Szanghaju

83. Światowy Kongres UFI, największy doroczny międzynarodowy zjazd liderów przemysłu targowego, odbył się w Szanghaju w dniach 9-12 listopada br. Celem Kongresu było wesprzeć aktualną wiedzą i ponownie zainspirować do działania profesjonalistów targowych z kilkudziesięciu państw.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Komitet Edukacji UFI gościem Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wśród członków Komitetu Stowarzyszeń UFI są między innymi obecnie doskonale znane Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, z racji wieloletniej współpracy w zakresie edukacji targowej: Enrica Baccini z Fiera Milano, przewodnicząca Komitetu Edukacji UFI oraz wiceprzewodnicząca KE, Bettina Rosenbach z AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Od ubiegłego roku Polskę reprezentuje w Komitecie Edukacji Izabella Koniak, szefowa wydziału kadr MTP, która w imieniu zarządu targów poznańskich pełniła rolę gospodarza. UFI reprezentowała Eleonora Robuschi, koordynator ds. edukacji.

Ambasador Targów

Polska Izba Przemysłu Targowego - najważniejsza organizacja przedsiębiorców w branży targów postanowiła przyznawać tytuł "Ambasador Targów". Pomysłodawcą tego wyróżnienia w 2010 roku był Adam Gabrysiak, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Na tytuł mogą liczyć ludzie ze świata biznesu, nauki lub polityki, którzy przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Przedsięwzięcie objął wówczas patronatem Minister Gospodarki. Honorowy tytuł Ambasador Targów będzie nadawany raz w roku na wniosek członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Symboliczne statuetki trafią do osób o wybitnych zasługach na rzecz targów i ich promocji w kraju i za granicą. Tytuł „Ambasador Targów” będzie można przyznać tylko osobom, które nie są związane zawodowo z branżą targową, jednak działają na jej rzecz.

Jacek Majchrowski - Ambasador Targów 2015

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Lublinie, w Urzędzie Prezydenta Miasta Lublin, na zaproszenie Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, zebrała się na posiedzeniu Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2015”  . Kapituła przyznała Honorowy Tytuł PIPT „Ambasador Targów 2015”  panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Kapituła wskazała, że Prezydent Majchrowski dostrzegł rangę i prestiż wydarzeń targowych dla rozwoju i promocji Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo – Targowe EXPO Kraków jest promowane przez Prezydenta na równi z obiektami kongresowo-widowiskowymi należącymi do miasta. W swojej bieżącej działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca rozwoju biznesu i przedsiębiorczości.W sposób szczególny zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie. Co roku obejmuje imprezę swoim Patronatem, a także wspiera organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych. Między innymi dzięki staraniom Prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO.

Krzysztof Żuk - Ambasador Targów 2014

W dniu 28 maja 2015 r. w Amber Expo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2014” obradowała z udziałem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska– laureata tytułu Ambasador Targów 2013.

„Ambasadorem Targów 2014” został Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości prezydenta Krzysztofa Żuka, możliwy był dynamiczny rozwój Targów Lublin w ostatnich latach. Lubelski ośrodek targowy wzbogacił się o nowe obiekty targowe, wybudowane na przekazanych przez miasto gruntach. Miasto wspierało również spółkę w staraniach o pozyskanie środków na budowę. Dziś Centrum Targowo-Wystawiennicze w Lublinie dysponuje infrastrukturą pozwalającą na organizację całej gamy imprez: wystawienniczych, kongresowo-konferencyjnych czy kulturalnych. Ponadto, tegoroczny laureat w swojej bieżącej działalności promuje lubelskie targi, między innymi w trakcie kontaktów z miastami partnerskimi w wielu krajach oraz w ramach działań promocyjnych w licznych projektach gospodarczych.

Paweł Adamowicz i Mieczysław Struk - Ambasadorowie Targów 2013

W dniu 6 maja 2014 Kapituła przyznała Honorowy Tytuł "Ambasador Targów 2013" Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Gdańska. Dzięki dużemu zaangażowaniu tych dwóch osób Polska północna wzbogaciła się o infrastrukturę targową konkurencyjną wobec europejskich ośrodków o najwyższych standardach -  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo.

Dynamiczny rozwój Międzynarodowych Targów Gdańskich w ostatnich latach nie byłby możliwy bez wsparcia właścicieli, którymi są Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Dlatego zarząd MTG uznał, że godnymi Ambasadorami Targów są przedstawiciele tych instytucji w osobach Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Ryszard Grobelny - Ambasador Targów 2012

W dniu 4 kwietnia 2013 r.  Kapituła przyznała Honorowy Tytuł "Ambasador Targów 2012" Prezydentowi Miasta Poznania – Ryszardowi Grobelnemu. Kapituła obradowała z udziałem Pierwszego Honorowego Ambasadora Targów - p. Waldemara Pawlaka, b. wicepremiera i Ministra Gospodarki.

Prezydent Ryszard Grobelny przez ponad 20 lat pracę w samorządzie łączył z pracą na rzecz targów poznańskich. Od 1991 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, których Poznań jest znaczącym udziałowcem. Ryszard Grobelny od dawna jest kreatorem działań gwarantujących spójny, przemyślany strategicznie i odważny rozwój Poznania i MTP - jednej z najważniejszych gospodarczych, społecznych i promocyjnych instytucji miasta. Działalność Prezydenta Ryszarda Grobelnego pokazała jak można łączyć rozwój miasta i regionu z rozwojem instytucji targowych oraz jak dzięki ich spójnemu rozwojowi uzyskać efekt synergii w postaci impulsu gospodarczego, społecznego i promocyjnego.

Uroczyste wręczenie statuetki Prezydentowi Grobelnemu odbyło się 28 października w Ministerstwie Gospodarki podczas Gali Jubileuszowej z okazji 20-lecia polskiego przemysłu targowego.

Wojciech Lubawski  - Ambasador Targów 2011

Podczas tej samej uroczystości odbyło się także wręczenie Honorowego Tytułu "Ambasador Targów 2011" Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu. Kapituła uhonorowała w ten sposób laureata za pro-targową politykę samorządową tj. stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju ośrodka targowego w Kielcach.

Waldemar Pawlak - Pierwszy Honorowy Tytuł Ambasador Targów

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego na posiedzeniu w grudniu 2011 r. postanowiła nadać Wiceprezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Waldemarowi Pawlakowi "Pierwszy Honorowy Tytuł Ambasadora Targów". PIPT doceniła zaangażowanie wicepremiera Waldemara Pawlaka w popularyzację targów oraz zaznaczyła jego częsty udział w wydarzeniach targowych. Tytuł Ambasadora Targów oraz statuetkę wręczył 10 maja 2012 r. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Andrzej Byrt podczas uroczystości w Ministerstwie Gospodarki.

Zdaniem Andrzeja Byrta, Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Premier Waldemar Pawlak potrafi wykazywać niecodzienną cechę polegającą na umiejętności wykorzystania z wizyt na targach to co one dają – kontakt z wszystkimi przemysłami tam obecnymi poprzez ich najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli i przez to pozyskiwać wiedzę o stanie naszej gospodarki.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił znaczenie inicjatyw, które pobudzają eksport polskich produktów przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w kraju. - Targi zarówno w kraju jak i zagranicą są dobrym przykładem działań wspierających eksporterów, z myślą o nich Ministerstwo Gospodarki przygotowało programy promocji poszczególnych sektorów, zachęcające przedsiębiorców do rozszerzania działalności poza granice kraju – powiedział szef resortu gospodarki.

Waldemar Pawlak podziękował również obecnym podczas uroczystości przedstawicielom firm targowych za zaangażowanie, które zaowocowało tym, iż w ubiegłym roku polski handel zagraniczny odnotował rekord. - W całej historii nie mieliśmy tak pomyślnego roku jeśli chodzi o eksport i obroty w handlu zagranicznym.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, fot. Marcin Melanowicz; Bogna Gudowska (Ministerstwo Gospodarki), Dariusz Ozdoba, archiwum PIPT.

Nagrania video