Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Ambasador Targów

Polska Izba Przemysłu Targowego - najważniejsza organizacja przedsiębiorców w branży targów postanowiła przyznawać tytuł "Ambasador Targów". Pomysłodawcą tego wyróżnienia w 2010 roku był Adam Gabrysiak, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Na tytuł mogą liczyć ludzie ze świata biznesu, nauki lub polityki, którzy przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Przedsięwzięcie objął wówczas patronatem Minister Gospodarki. Honorowy tytuł Ambasador Targów będzie nadawany raz w roku na wniosek członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Symboliczne statuetki trafią do osób o wybitnych zasługach na rzecz targów i ich promocji w kraju i za granicą. Tytuł „Ambasador Targów” będzie można przyznać tylko osobom, które nie są związane zawodowo z branżą targową, jednak działają na jej rzecz.

Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielsko – Biała  - Ambasador Targów 2016

Pan Prezydent Jacek Krywult od początku swojej kariery zawodowej reprezentował pro-targową postawę. Pracował przez 35 lat w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena”, która z jego inicjatywy brała udział w wielu targach międzynarodowych i w ten sposób pozyskiwała klientów na arenie międzynarodowej. Od 2002 roku, jako Prezydent Miasta Bielsko – Biała postulował wybudowanie infrastruktury targowej w mieście jako ważnego czynnika dla rozwoju biznesu i promocji miasta. W wyjątkowy sposób wspierał rozwój międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB, wiodących targó
w w tej branży w Europie Środkowowschodniej, organizowanych przez spółkę ZIAD z Bielska – Białej. To właśnie dzięki decyzjom i staraniom władz miasta (m.in. zorganizowanie dofinansowania ze środków unijnych), na terenach ZIAD-u wybudowano i oddano do użytku w 2010 roku wielofunkcyjną halę umożliwiającą organizację targów ENERGETAB i wielu innych targów regionalnych, jak również wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wiele z tych targów Pan Prezydent Krywult obejmuje swoim patronatem, a także odwiedza targi i rozmawia z ich wystawcami i zwiedzającymi. Bez tego zaangażowania i życzliwości nie byłby możliwy dynamiczny rozwój imprez targowych w Bielsku – Białej.

Károly Nagy - Ambasador Targów 2016

Pan Károly Nagy - obywatel Wegier i wielki przyjaciel Polski, ekonomista i pasjonat targów, ma wybitne zasługi dla rozwoju targów w Polsce. Ten ceniony ekspert branży targowej i wykładowca akademicki z targami w Polsce związany jest od 20 lat, tj. od momentu powołania, z jego inicjatywy, przez 4 wiodących w Europie Środkowowschodniej organizatorów targów, w tym Międzynarodowe Targi Poznańskie (oraz Hungexpo z Budapesztu, Incheba z Bratysławy i Incheba z Pragi), organizacji CENTREX -Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Głównym celem tego elitarnego stowarzyszenia jest audyt i promocja danych statystycznych targów regionu Europy Środkowowschodniej, w tym Polski – największego rynku targowego regionu. Środowisko targowe zrzeszone w PIPT od dawna wysoko ceni sobie zaangażowanie Pana Nagy w rozwój rynku targowego w Polsce i w międzynarodową jego promocję. Przez kilkanaście lat wspierał PIPT we wdrażaniu profesjonalnego audytu statystyk targowych w Polsce, dzięki któremu ponad 200 targów
rocznie może prezentować i promować wiarygodne, porównywalne w skali międzynarodowej kluczowe parametry statystyczne targów. W 2007 roku Pan Károly Nagy otrzymał tytuł Członka Honorowego PIPT, w uznaniu jego zaangażowania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu targowego. W 2013 roku z okazji Jubileuszu 20- lecia PIPT, na wniosek PIPT złożony na ręce Ministra Gospodarki, Pan Károly Nagy został uhonorowany jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Aktualnie, będąc na emeryturze, jest w stałym kontakcie z Izbą, jako ekspert doradza przy projektach promocyjnych PIPT i CENTREX oraz   bierze aktywny w wydarzeniach Izby – Walnych Zgromadzeniach, Zimowych Zjazdach i akcjach promocyjnych.

Jacek Majchrowski - Ambasador Targów 2015

W dniu 25 kwietnia 2016 r. w Lublinie, w Urzędzie Prezydenta Miasta Lublin, na zaproszenie Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, zebrała się na posiedzeniu Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2015”  . Kapituła przyznała Honorowy Tytuł PIPT „Ambasador Targów 2015”  panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Kapituła wskazała, że Prezydent Majchrowski dostrzegł rangę i prestiż wydarzeń targowych dla rozwoju i promocji Krakowa. Otwarte w 2014 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowo – Targowe EXPO Kraków jest promowane przez Prezydenta na równi z obiektami kongresowo-widowiskowymi należącymi do miasta. W swojej bieżącej działalności oraz w kontaktach międzynarodowych podkreśla on także znaczenie tego obiektu jako ważnego miejsca rozwoju biznesu i przedsiębiorczości.W sposób szczególny zasłużył się dla promocji i rozwoju Targów Książki w Krakowie. Co roku obejmuje imprezę swoim Patronatem, a także wspiera organizowany przez Targi w Krakowie Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza, dedykowany dziełom z zakresu nauk humanistycznych. Między innymi dzięki staraniom Prezydenta i Targów w Krakowie, Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO.

Krzysztof Żuk - Ambasador Targów 2014

W dniu 28 maja 2015 r. w Amber Expo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Kapituła Honorowego Tytułu PIPT „Ambasador Targów 2014” obradowała z udziałem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska– laureata tytułu Ambasador Targów 2013.

„Ambasadorem Targów 2014” został Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości prezydenta Krzysztofa Żuka, możliwy był dynamiczny rozwój Targów Lublin w ostatnich latach. Lubelski ośrodek targowy wzbogacił się o nowe obiekty targowe, wybudowane na przekazanych przez miasto gruntach. Miasto wspierało również spółkę w staraniach o pozyskanie środków na budowę. Dziś Centrum Targowo-Wystawiennicze w Lublinie dysponuje infrastrukturą pozwalającą na organizację całej gamy imprez: wystawienniczych, kongresowo-konferencyjnych czy kulturalnych. Ponadto, tegoroczny laureat w swojej bieżącej działalności promuje lubelskie targi, między innymi w trakcie kontaktów z miastami partnerskimi w wielu krajach oraz w ramach działań promocyjnych w licznych projektach gospodarczych.

Paweł Adamowicz i Mieczysław Struk - Ambasadorowie Targów 2013

W dniu 6 maja 2014 Kapituła przyznała Honorowy Tytuł "Ambasador Targów 2013" Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Gdańska. Dzięki dużemu zaangażowaniu tych dwóch osób Polska północna wzbogaciła się o infrastrukturę targową konkurencyjną wobec europejskich ośrodków o najwyższych standardach -  Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AmberExpo.

Dynamiczny rozwój Międzynarodowych Targów Gdańskich w ostatnich latach nie byłby możliwy bez wsparcia właścicieli, którymi są Miasto Gdańsk i Samorząd Województwa Pomorskiego. Dlatego zarząd MTG uznał, że godnymi Ambasadorami Targów są przedstawiciele tych instytucji w osobach Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Ryszard Grobelny - Ambasador Targów 2012

W dniu 4 kwietnia 2013 r.  Kapituła przyznała Honorowy Tytuł "Ambasador Targów 2012" Prezydentowi Miasta Poznania – Ryszardowi Grobelnemu. Kapituła obradowała z udziałem Pierwszego Honorowego Ambasadora Targów - p. Waldemara Pawlaka, b. wicepremiera i Ministra Gospodarki.

Prezydent Ryszard Grobelny przez ponad 20 lat pracę w samorządzie łączył z pracą na rzecz targów poznańskich. Od 1991 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich, których Poznań jest znaczącym udziałowcem. Ryszard Grobelny od dawna jest kreatorem działań gwarantujących spójny, przemyślany strategicznie i odważny rozwój Poznania i MTP - jednej z najważniejszych gospodarczych, społecznych i promocyjnych instytucji miasta. Działalność Prezydenta Ryszarda Grobelnego pokazała jak można łączyć rozwój miasta i regionu z rozwojem instytucji targowych oraz jak dzięki ich spójnemu rozwojowi uzyskać efekt synergii w postaci impulsu gospodarczego, społecznego i promocyjnego.

Uroczyste wręczenie statuetki Prezydentowi Grobelnemu odbyło się 28 października w Ministerstwie Gospodarki podczas Gali Jubileuszowej z okazji 20-lecia polskiego przemysłu targowego.

Wojciech Lubawski  - Ambasador Targów 2011

Podczas tej samej uroczystości odbyło się także wręczenie Honorowego Tytułu "Ambasador Targów 2011" Prezydentowi Miasta Kielce Wojciechowi Lubawskiemu. Kapituła uhonorowała w ten sposób laureata za pro-targową politykę samorządową tj. stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju ośrodka targowego w Kielcach.

Waldemar Pawlak - Pierwszy Honorowy Tytuł Ambasador Targów

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego na posiedzeniu w grudniu 2011 r. postanowiła nadać Wiceprezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Waldemarowi Pawlakowi "Pierwszy Honorowy Tytuł Ambasadora Targów". PIPT doceniła zaangażowanie wicepremiera Waldemara Pawlaka w popularyzację targów oraz zaznaczyła jego częsty udział w wydarzeniach targowych. Tytuł Ambasadora Targów oraz statuetkę wręczył 10 maja 2012 r. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Andrzej Byrt podczas uroczystości w Ministerstwie Gospodarki.

Zdaniem Andrzeja Byrta, Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Premier Waldemar Pawlak potrafi wykazywać niecodzienną cechę polegającą na umiejętności wykorzystania z wizyt na targach to co one dają – kontakt z wszystkimi przemysłami tam obecnymi poprzez ich najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli i przez to pozyskiwać wiedzę o stanie naszej gospodarki.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił znaczenie inicjatyw, które pobudzają eksport polskich produktów przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy w kraju. - Targi zarówno w kraju jak i zagranicą są dobrym przykładem działań wspierających eksporterów, z myślą o nich Ministerstwo Gospodarki przygotowało programy promocji poszczególnych sektorów, zachęcające przedsiębiorców do rozszerzania działalności poza granice kraju – powiedział szef resortu gospodarki.

Waldemar Pawlak podziękował również obecnym podczas uroczystości przedstawicielom firm targowych za zaangażowanie, które zaowocowało tym, iż w ubiegłym roku polski handel zagraniczny odnotował rekord. - W całej historii nie mieliśmy tak pomyślnego roku jeśli chodzi o eksport i obroty w handlu zagranicznym.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, fot. Marcin Melanowicz; Bogna Gudowska (Ministerstwo Gospodarki), Dariusz Ozdoba, archiwum PIPT.

Nagrania video

Pliki do pobrania