Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

MP Power Awards – jubileuszowa edycja konkursu

Polska Izba Przemysłu Targowego, jako Partner projektu, zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty oraz w tym roku po raz pierwszy – produkt eventowy. Nagradzają także wyróżniające się osobowości branży oraz kreatywnych. Finał MP Power Awards, jednocześnie finałowy event Meetings Week Poland 2017 odbędzie się 24 marca w przestrzeni Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

Przemysł targowy zmienia swoje oblicze. O inspiracjach do działania i wyzwaniach dla branży na 83. Światowym Kongresie UFI w Szanghaju

83. Światowy Kongres UFI, największy doroczny międzynarodowy zjazd liderów przemysłu targowego, odbył się w Szanghaju w dniach 9-12 listopada br. Celem Kongresu było wesprzeć aktualną wiedzą i ponownie zainspirować do działania profesjonalistów targowych z kilkudziesięciu państw.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Komitet Edukacji UFI gościem Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wśród członków Komitetu Stowarzyszeń UFI są między innymi obecnie doskonale znane Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, z racji wieloletniej współpracy w zakresie edukacji targowej: Enrica Baccini z Fiera Milano, przewodnicząca Komitetu Edukacji UFI oraz wiceprzewodnicząca KE, Bettina Rosenbach z AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Od ubiegłego roku Polskę reprezentuje w Komitecie Edukacji Izabella Koniak, szefowa wydziału kadr MTP, która w imieniu zarządu targów poznańskich pełniła rolę gospodarza. UFI reprezentowała Eleonora Robuschi, koordynator ds. edukacji.

drukuj

Zachowania zwiedzających na targach w centrum uwagi profesjonalistów targowych - raport UFI i EXPLORI ujawnia intersujące wnioski

2017-01-10

UFI Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego wraz z instytutem Explori (Londyn, Wielka Brytania) zrealizowało badania zachowań zwiedzających na targach na świecie. Wyniki badania opublikowano w interesującym i skłaniającym do refleksji raporcie, opracowanym przy współpracy z SISO – Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów (USA).

Wyczerpującą analizę oparto na informacjach z badań zwiedzających na 920 targach i wystawach na całym świecie. Kluczowe wyniki badania dotyczą zachowań zwiedzających, ich poziomu lojalności i działań rzeczniczych na rzecz targów, potrzeb zwiedzających i stopnia, w którym potrzeby te są zaspakajane przez przemysł targowy.

Targi organizowane na wyżej rozwiniętych rynkach targowych zwykle pozwalają osiągnąć większe zadowolenie i poziom satysfakcji klientów, niż targi na rynkach mniej rozwiniętych. Jednakże, wyniki badania pokazują, że targi odbywające się w regionach mniej rozwiniętych czerpią korzyści w postaci „efektu powrotu” zwiedzających, a więc wzrostu poziomu lojalności zwiedzających, i to wyższego, niż można byłoby spodziewać się po zdolności tych targów do zaspakajania potrzeb zwiedzających;

Istnieje także nieodłączna różnica pomiędzy priorytetami jakie mają zadowoleni zwiedzający i niezadowoleni zwiedzający, wypowiadający się na temat targów. Niezadowoleni zwiedzający raczej nie skupiają się na tzw. „czynnikach higieny”, takich jak plan obiektu, oznaczenia czy usługi restauracyjne, lecz podkreślają o wiele bardziej fundamentalne problemy, będące powodem ich niezadowolenia z udziału w targach.

Chociaż, jak przewidywano, raport ujawnia różnice w odczuciach i zachowaniach zwiedzających w różnych regionach i branżach, pokazuje jednakże pewne uniwersalne tendencje globalne. Z zebranych danych wynika, że zwiedzający przede wszystkim chcą mieć na targach, zarówno jako temat włączony do programu, jak i postaci samych eksponatów targowych, innowacyjne produkty pojawiające się w ich branżach. To liczy się dla nich o wiele bardziej, niż seminaria i wykłady, czy też możliwości networkingu.

Sukces naszej branży zależy od wielu czynników, lecz bez wątpienia organizatorzy targów muszą skupić się na dwóch najważniejszych grupach klientów, którymi są wystawcy i zwiedzający na targach. Zaskakujące jest to, że do tej pory na świecie zrealizowano bardzo niewiele badań na temat oczekiwań zwiedzających na targach, a także brakowało danych i porad na temat tego co, na rynkach targowych w różnych regionach świata, organizatorzy targów mogą i co muszą zrobić, aby zwiedzających na swoich targach zapewnić o tym , że otrzymują wysokiej jakości usługi - a jeszcze lepiej, aby zrobić z nich prawdziwych zwolenników i rzeczników targów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Explori i mamy nadzieję, że pomoże ona wzmocnić unikatową pozycję naszej branży w miksie marketingowym przedsiębiorstw.”, powiedział Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI.

Mark Brewster, dyrektor zarządzający Explori stwierdził: “Wraz z coraz bardziej zglobalizowaną i mającą szeroki dostęp do łączności klientelą, otoczenie konkurencyjne, w którym funkcjonują targi, zarówno jeśli chodzi o lokalizację geograficzną, jak i branżę, której targi dotyczą, ma kluczowe znaczenie dla określenia i zrozumienia postaw zwiedzających. To badanie pozwoliło zidentyfikować zauważalne różnice. Targi we wszystkich regionach i branżach dawały zwiedzającym nadzwyczajne korzyści, a niektóre z nich obecnie otrzymują bardzo pochlebne opinie na swoim rynku."

Streszczenie wyników badań dostępne jest na stronie UFI (www.ufi.org/research ).

Źródło: UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego.