Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

Zachowania zwiedzających na targach w centrum uwagi profesjonalistów targowych - raport UFI i EXPLORI ujawnia interesujące wnioski

2017-01-10

UFI Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego wraz z instytutem Explori (Londyn, Wielka Brytania) zrealizowało badania zachowań zwiedzających na targach na świecie. Wyniki badania opublikowano w interesującym i skłaniającym do refleksji raporcie, opracowanym przy współpracy z SISO – Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów (USA).

Wyczerpującą analizę oparto na informacjach z badań zwiedzających na 920 targach i wystawach na całym świecie. Kluczowe wyniki badania dotyczą zachowań zwiedzających, ich poziomu lojalności i działań rzeczniczych na rzecz targów, potrzeb zwiedzających i stopnia, w którym potrzeby te są zaspakajane przez przemysł targowy.

Targi organizowane na wyżej rozwiniętych rynkach targowych zwykle pozwalają osiągnąć większe zadowolenie i poziom satysfakcji klientów, niż targi na rynkach mniej rozwiniętych. Jednakże, wyniki badania pokazują, że targi odbywające się w regionach mniej rozwiniętych czerpią korzyści w postaci „efektu powrotu” zwiedzających, a więc wzrostu poziomu lojalności zwiedzających, i to wyższego, niż można byłoby spodziewać się po zdolności tych targów do zaspakajania potrzeb zwiedzających;

Istnieje także nieodłączna różnica pomiędzy priorytetami jakie mają zadowoleni zwiedzający i niezadowoleni zwiedzający, wypowiadający się na temat targów. Niezadowoleni zwiedzający raczej nie skupiają się na tzw. „czynnikach higieny”, takich jak plan obiektu, oznaczenia czy usługi restauracyjne, lecz podkreślają o wiele bardziej fundamentalne problemy, będące powodem ich niezadowolenia z udziału w targach.

Chociaż, jak przewidywano, raport ujawnia różnice w odczuciach i zachowaniach zwiedzających w różnych regionach i branżach, pokazuje jednakże pewne uniwersalne tendencje globalne. Z zebranych danych wynika, że zwiedzający przede wszystkim chcą mieć na targach, zarówno jako temat włączony do programu, jak i postaci samych eksponatów targowych, innowacyjne produkty pojawiające się w ich branżach. To liczy się dla nich o wiele bardziej, niż seminaria i wykłady, czy też możliwości networkingu.

Sukces naszej branży zależy od wielu czynników, lecz bez wątpienia organizatorzy targów muszą skupić się na dwóch najważniejszych grupach klientów, którymi są wystawcy i zwiedzający na targach. Zaskakujące jest to, że do tej pory na świecie zrealizowano bardzo niewiele badań na temat oczekiwań zwiedzających na targach, a także brakowało danych i porad na temat tego co, na rynkach targowych w różnych regionach świata, organizatorzy targów mogą i co muszą zrobić, aby zwiedzających na swoich targach zapewnić o tym , że otrzymują wysokiej jakości usługi - a jeszcze lepiej, aby zrobić z nich prawdziwych zwolenników i rzeczników targów. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Explori i mamy nadzieję, że pomoże ona wzmocnić unikatową pozycję naszej branży w miksie marketingowym przedsiębiorstw.”, powiedział Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI.

Mark Brewster, dyrektor zarządzający Explori stwierdził: “Wraz z coraz bardziej zglobalizowaną i mającą szeroki dostęp do łączności klientelą, otoczenie konkurencyjne, w którym funkcjonują targi, zarówno jeśli chodzi o lokalizację geograficzną, jak i branżę, której targi dotyczą, ma kluczowe znaczenie dla określenia i zrozumienia postaw zwiedzających. To badanie pozwoliło zidentyfikować zauważalne różnice. Targi we wszystkich regionach i branżach dawały zwiedzającym nadzwyczajne korzyści, a niektóre z nich obecnie otrzymują bardzo pochlebne opinie na swoim rynku."

Streszczenie wyników badań dostępne jest na stronie UFI (www.ufi.org/research ).

Źródło: UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego.