Walne Zgromadzenie PIPT wybrało nowe władze Izby

2015-06-03

W dniu 2 czerwca br. w Poznaniu odbyło się sprawozdawcze -wyborcze Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego, które dokonało wyboru Rady i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję (2015 - 2019), a także wyboru Komisji Rozjemczej na kadencję 2015-2018. Poniżej przedstawiamy aktualne składy obu organów oraz Komisji Rozjemczej po ukonstytuowaniu się:

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 - 2019

1.    Przemysław Trawa (Międzynarodowe Targi Poznańskie) – prezes Rady PIPT

2.    Żaneta Berus (Expo XXI Warszawa) - wiceprezes Rady PIPT

3.    Grażyna Grabowska (Targi w Krakowie) – wiceprezes Rady PIPT

4.    Adam Gabrysiak (Abisal, Poznań) - wiceprezes Rady PIPT

5.    Paweł Babij (Interservis, Łódź) - członek Rady

6.   Maciej Glamowski (Międzynarodowe Targi Gdańskie) - członek Rady

7.   Jacek Kisiała (Extend Vision, Kraków) - członek Rady

8.    Agnieszka Strzelczyk – Walczak (A.S. Messe Consulting, Warszawa) – członek Rady

9.   Marek Wiktorowski (Exactus, Łódź) - członek Rady

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 - 2019

1.    Ryszard Migdalski (ZIAD Bielsko - Biała) – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.    Zygmunt Kosmala (Mad Expo, Poznań) – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3.    Jan Lisiak (Inexpo - Poznańska Agencja Targowa Piotr Wojewodzic Jan Lisiak) – sekretarz Komisji Rewizyjnej

4.    Włodzimierz Gola (Promocja, Poznań) 

5.    Andrzej Meliński (Meliński Minuth, Poznań)

6.    Małgorzata Ryttel (Maxpol, Warszawa)

Komisja Rozjemcza Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2015 - 2018

1.   Wawrzyniec Wierzejewski (Media Expo, Poznań) - przewodniczący

2.   Andrzej Bobiński (Transmeble International, Poznań)

3.   Artur Pawelec (Studio & Grupa Antares, Łódź)

4.   Maciej Przybylski (Aktualności Targowe, Poznań)

5.   Zenon Żurek (Partner, Poznań)

Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom!

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 2 czerwca 2015 r.