Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

2017-09-27
Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870) - o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego

Polska Izba Przemysłu Targowego, Stowarzyszenie Organizatorów Targów, Polska Izba Książki, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Izba Gospodarcza „Grono targowe Kielce” – to tylko niektóre organizacje gospodarcze, które w ostatnich dniach wysłały protesty do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Sprzeciw budzi projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, który w rzeczywistości dotknie branże uczestniczące w targach i wystawach gospodarczych. „Handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w placówkach handlowych są zakazane" - czytamy w projekcie. Odstępstwa od tego zakazu dotyczą aptek, stacji benzynowych i kiosków.

Proponowana przez PIPT poprawka – wyłączenie targów z zakazu handlu w niedziele – nie będzie miała wpływu na samą ustawę w jej podstawowym wymiarze, może mieć natomiast pozytywny wpływ na dalszy rozwój polskich usługodawców, małe i średnie przedsiębiorstwa, poziom wiedzy i życia społeczeństwa jak i na rozwój gospodarczy miast i regionów, w których odbywają się targi. Nie od dziś wiadomo, że targi mają znaczny wpływ na gospodarkę, jej innowacyjność i wzrost.

Stanowisko Rządu (z 22.03.2017 r.) wobec obywatelskiego projektu wskazuje, iż Rząd widzi potrzebę dokonania wyłączenia spod regulacji ustawowej handlu podczas „targów okazjonalnych” (cytat: „giełd, placów targowych, jarmarków, targów organizowanych okazjonalnie oraz giełd tematycznych”), pojęcie to nie jest jednak nigdzie wyjaśnione. Czy targi odbywające się cyklicznie, w ten sam weekend co roku będą uznane za targi okazjonalne? Izby gospodarcze obawiają się, że dowolność interpretacji tego sformułowania uniemożliwi odbywanie się wielu popularnych do tej pory imprez targowych.

Wiele targów – zarówno biznesowych (budowlane, kosmetologiczne), konsumenckich (mieszkaniowe, ślubne, ogrodnicze, turystyczne) jak i kulturalnych (targi książki) odbywa się w ciągu kilku dni, w tym w niedzielę. Prócz promocji firmy i swoich marek wystawcy oferują również sprzedaż, nie tylko kupcom detalicznym. Produkty na targach są często dostępne po preferencyjnych cenach, są kupowane od producenta – konsument może dowiedzieć się o towarze więcej niż podczas standardowej transakcji zakupu. Na targach pokazywane są niejednokrotnie produkty premierowe, niedostępne jeszcze w tradycyjnym obiegu. Dla wielu małych i średnich firm, zwłaszcza usługowych, oraz dla wielu końcowych konsumentów niedziela jest wymarzonym dniem na pobyt na targach i poznanie oferty: fryzjer czy kosmetyczka nie muszą zamykać swojego zakładu, żeby pojechać na targi; konsument nie weźmie dnia wolnego, żeby spotkać się z autorem i kupić jego książkę. „Możliwość prowadzenia handlu na targach i wystawach pozwala ich uczestnikom na natychmiastową i bezpośrednią realizację celu, jakim jest nawiązanie współpracy handlowej” czytamy m.in. w piśmie PIPT.

U podstaw ustawy o zakazie handlu w niedziele leży troska o dobro obywateli, o ograniczenie ich pracy i pozostawania poza gronem rodzinnym. Z punktu widzenia firm uczestniczących w targach ustawa – z poprawkami czy nie – w tym zakresie nie zmieni niczego: będą pracować na stoisku swojej firmy, a jedynie nie będą „wykonywali czynności sprzedażowych”. Będą prowadzić rozmowy, spotkania, będą promować swoje produkty, tyle że nie będą ich sprzedawać.

Projektodawcy ustawy powołują się na przykłady z Zachodniej Europy: „ograniczenia handlu w niedziele funkcjonują w różnym kształcie w zdecydowanej większości krajów zachodniej Europy m.in. w Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Danii”. Przykłady słuszne, ale w tych krajach ustawodawca wyłączył z zakazu targi i imprezy targom pokrewne – jarmarki i kiermasze. I takiego właśnie wyłączenia z zakazu handlu w niedziele oczekują polskie izby gospodarcze. Brak tego wyłączenia nie dotknie wyłącznie, ani nawet nie głównie, organizatorów targów – dotknie przede wszystkim rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa wszelkich branż, dotknie konsumentów. Nie ma nic złego w niedzielnej wizycie na targach ogrodniczych i zakupach, które upiększą nasze ogródki; nie ma nic złego w udziale w prezentacji produktu, po której można go kupić nawet w niedzielę. Targi i kiermasze książek w całej Polsce odbywają się również w niedziele, dając szansę czytelnikom z małych miejscowości, pozbawionych księgarń, na zakup książki w korzystnej cenie, nawet z autografem autora. W dobie likwidacji wielu księgarń i bibliotek uniemożliwienie kupna lektury podczas niedzielnych targów na pewno nie przyczyni się do podniesienia poziomu czytelnictwa, o co tak usilnie się zabiega.


Polska Izba Przemysłu Targowego