Przedstawiciele PIPT ocenili pomysły studentów na rozwój branży targowej

2017-12-22

Zamiast tradycyjnego egzaminu, obrona pracy zaliczeniowej przed jury, w skład którego weszli specjaliści z branży targowej. Taka forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności studentów to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Prezentacje powstawały w ramach zajęć prowadzonych przez prof. dr hab. Henryka Mruka, który jest wybitnym specjalistą w zakresie marketingu targowego. Większość prezentowanych projektów była związana z problematyką targową, ale studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mieli też możliwość zaproponowania własnego tematu z tego obszaru.

– Jesteśmy dumni, że jako Polska Izba Przemysłu Targowego możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym edukacyjnym projekcie. Taka forma zaliczenia zajęć wymaga od studentów dużej kreatywności i zgłębienia tematyki targowej. Z kolei dla nas możliwość wsłuchania się w pomysły młodych ludzi na rozwój przemysłu targowego to cenna wiedza – mówią przedstawiciele PIPT, którzy po raz kolejny zasiedli w jury.

Nagrodzone prace dotyczyły przede wszystkim zastosowania nowych technologii w przemyśle targowym. Prezentacje projektów odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 20 grudnia br.

Autorom zwycięskich projektów gratulujemy!

Źródło: targidajawiecej.pl