Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

PIPT przyjęła Słownik Pojęć Branży Targowej

2017-09-07

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego, pod kierownictwem Prezesa Przemysława Trawy (prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich), na posiedzeniu w Poznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 r., przyjęła niezwykle ważny dokument: "Słownik Pojęć Branży Targowej". Ten nowy akt korporacyjny oficjalnie systematyzuje od lat stosowaną w polskiej branży targowej terminologię, która jednak, zdaniem ekspertów targowych Izby, była nieczytelna dla wielu interesariuszy przemysłu targowego - w tym dla władz ustawodawczych oraz mediów. Tym bardziej, że w prawodawstwie polskim brakuje uregulowań dla tej szczególnej branży gospodarki, jaką są targi i wystawy. Niewiele jest też literatury, która fachowo objaśnia czym są targi i jakie jest ich znaczenie. Dzięki przyjęciu i promocji "Słownika Pojęć Branży Targowej", PIPT ma nadzieję wyjaśnić wiele nieporozumień wokół prawidłowej interpretacji znaczenia najważniejszych definicji, takich jak m.in. definicja i klasyfikacja targów, pojęcie i kryteria dla obiektu targowego, definicja organizatora targów, przedsiębiorstwa usług targowych i wiele innych.

Niezrozumienie terminologii związanej z branżą targową i wystawienniczą, a także funkcji, jakie targi pełnią we współczesnej gospodarce, wielokrotnie było i jest nadal przyczyną nadużywania samego terminu targi przez nieprofesjonalnych organizatorów. Termin „targi” pojawia się co roku w Polsce w nazwach co najmniej kilkudziesięciu wydarzeń mających pewne cechy targów, lecz organizowanych przez różne firmy w nieodpowiednich warunkach lokalowych i oferujących niskiej jakości usługi dla klientów tych wydarzeń. To ogromnie deprecjonuje rangę targów w Polsce, cenionych przez wystawców i zwiedzających z kraju i zagranicy oraz rangę profesjonalnych organizatorów targów, obiektów targowo-konferencyjnych oraz dostawców usług związanych z organizacją targów, takich jak np. projektowanie i budowa stoisk targowych, transport, spedycja i logistyka targowa i inne.

W przeszłości kilka razy spotkaliśmy się także z niezrozumieniem definicji targowych i błędną interpretacją słowa „targi” przez polskie władze ustawodawcze. W związku z tym zmuszeni byliśmy podejmować działania lobbingowe m.in. na etapie prac nowelizacyjnych nad ustawą o imprezach masowych, w 2006 roku.

Należy podkreślić, że wypracowanie treści i przyjęcie Słownika Pojęć Branży Targowej jest zwieńczeniem jednego z etapów prowadzonych od kilku lat przez PIPT prac nad dobrymi praktykami branży targowej, które podjęte były z inicjatywy kol. Pawła Babija (prezesa zarządu firmy Interservis z Łodzi – organizatora targów) i realizowane pod jego kierunkiem.

Poniżej prezentujemy treść Słownika Pojęć Branży Targowej:

SŁOWNIK POJĘĆ BRANŻY TARGOWEJ

1.    Targi – to wydarzenie gospodarcze, społeczne i kulturowe służące rozwojowi przedsiębiorstw, promocji gospodarczej towarów i usług oraz bezpośrednim relacjom międzyludzkim w biznesie; targi mają bezpośredni związek z rozwojem otwartej i zróżnicowanej gospodarki, pełnią ważną rolę w rozwoju regionów i kraju. Targi są miejscem bezpośrednich spotkań, odbywanych w ramach zorganizowanego rynku, regularnie, w ustalonym miejscu, w z góry określonym terminie początkowym oraz o ściśle określonym czasie trwania; uczestnikami targów są wystawcy i zwiedzający. Zadaniem targów jest umożliwienie wszystkim uczestnikom zaprezentowania wzorów produktów, towarów lub usług celem ich promocji oraz dokonania transakcji handlowych w przyszłości.

2.    Ze względu na zasięg targi dzielimy na

a)    targi międzynarodowe – to targi, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- liczba wystawców zagranicznych na tych targach stanowi przynajmniej 10% (dziesięć procent) liczby

wystawców ogółem;

- liczba zwiedzających zagranicznych lub ich wejść na tych targach stanowi przynajmniej 5% (pięć

procent) liczby ogółem tych zwiedzających lub ich wejść;

Metody liczenia wystawców i zwiedzających określają standardy i definicje UFI - Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. O spełnieniu kryteriów decyduje protokół z audytu danych statystycznych targów.

b)    targi krajowe – to targi, które nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów.

c)    targi regionalne – to targi, których wystawcy pochodzą z jednego lub sąsiednich regionów geograficznych.

3.    Działalność targowa – profesjonalna działalność usługowa polegająca na organizacji targów w obiektach targowych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

4.    Organizator targów – osoba fizyczna lub prawna zajmująca się organizacją targów.

5.    Współorganizator targów – osoba fizyczna lub prawna, która na mocy umowy z organizatorem przejmuje od niego niektóre prawa i obowiązki organizatora, figurująca w oficjalnej informacji dotyczącej danych targów.

6.    Operator obiektu (kompleksu) targowego – osoba fizyczna lub prawna posiadająca stałe lub czasowe prawo do zarządzania obiektem spełniającym wymogi organizowania targów oraz udostępniania go osobom trzecim w celu organizacji targów.

7.    Przedstawiciel targów – osoba fizyczna lub prawna dokonująca czynności cywilno-prawnych w imieniu organizatora targów w granicach otrzymanego upoważnienia.

8.    Agent targów – osoba fizyczna lub prawna będąca pośrednikiem działającym w przemyśle targowym, kojarząca kontrahentów z organizatorami targów lub dostawcami usług targowych.

9.    Obiekt (kompleks) targowy – to budynek lub kompleks budynków i budowli zbudowanych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów), w którym mogą odbywać się targi i wystawy i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań (podstawa: definicja obiektu targowego przyjęta przez UFI, listopad 2016 r.).

Hotele, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, parki i konstrukcje tymczasowe nie są traktowane

jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi (podstawa: stanowisko UFI, listopad 2016 r.).

Lista istotnych kryteriów dla oceny obiektu targowego stanowi załącznik do Słownika Pojęć Branży Targowej.

10.    Teren targów – przestrzeń, na której odbywają się targi oraz teren jej towarzyszący (parkingi, drogi), immanentnie związany z targami.

11.    Całkowita powierzchnia targowa netto (targów /wydarzenia targowego) - powierzchnia ogółem zajmowana przez wydarzenie targowe (zarówno kryta jak i otwarta), podawana w metrach kwadratowych, którą stanowi suma:

a)    powierzchni zajętej przez wystawców na podstawie umów cywilnoprawnych oraz faktycznie zajmowanej przez wystawców przez cały czas trwania targów,

b)    powierzchni dodatkowo udostępnionej wystawcom na podstawie innych umów cywilnoprawnych, dostępnej także dla zwiedzających przez cały czas trwania targów oraz

c)    specjalnej powierzchni pokazowej, nieprzypisanej konkretnemu wystawcy, a służącej prezentacjom, demonstracjom towarów będących w ruchu i podobnych przedsięwzięć związanych tematycznie z odbywającymi się targami.

12.    Powierzchnia targowa brutto (targów / wydarzenia targowego) - suma całkowitej powierzchni targowej netto wraz z powierzchnią sąsiadujących przejść i foyer oraz pomocniczych powierzchni usługowych.

13.     Wystawca – podmiot, który wynajmuje określoną powierzchnię otwartą lub krytą na podstawie umowy cywilnoprawnej (zawartej z organizatorem targów) w celu prezentacji oferty handlowej, występujący w imieniu własnym lub na rzecz innego przedsiębiorcy, przez cały czas trwania targów. Wystawca może być krajowy lub zagraniczny:

a)    wystawca krajowy – to wystawca, który w formularzu zgłoszenia udziału w targach deklaruje swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

b)    wystawca zagraniczny – to wystawca, który w formularzu zgłoszenia udziału w targach deklaruje swoją siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

14.    Współwystawca - podmiot, który za wiedzą i zgodą wystawcy oraz po rejestracji swojej obecności u organizatora targów współużytkuje z wystawcą stoisko targowe oraz prezentuje własne towary lub usługi przy pomocy własnego personelu.

15.    Stoisko targowe - przestrzeń przypisana konkretnemu wystawcy oraz wydzielona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z organizatorem targów.

16.    Przedsiębiorca usług targowych - osoba fizyczna lub prawna świadcząca profesjonalne usługi związane z udziałem w targach, w szczególności takie jak:

a)    projektowanie i aranżacja przestrzeni targowej,

b)    budowa, wyposażenie stoisk targowych,

c)    budowa przenośnych hal targowych,

d)    transport, spedycja i logistyka

e)    wynajem i serwis sprzętu (IT, AV, oświetlenia, itp.)

f)    media, reklama, promocja,

g)    digital services,

h)    tłumaczenia,

i)    wynajem ochrony,

j)    catering;

k)    wynajem dodatkowej obsługi i inne.

17.    Zwiedzający - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada prawo wstępu na targi. Zwiedzających

dzielimy na:

a)     konsumentów – osoby fizyczne odwiedzające targi nie związane bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

b)    zwiedzających profesjonalnych – osoby fizyczne odwiedzające targi związane bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

Lista istotnych kryteriów PIPT dla oceny obiektu targowego:

1.    Podstawowe informacje i parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia wystawiennicza (tzw. targowa brutto) obiektu,

- wysokość obiektu,

- liczba kondygnacji,

- wejścia – ich liczba, wysokość i szerokość,

- windy towarowe - ich parametry (maksymalny udźwig w kg, szerokość, głębokość i wysokość),

- windy osobowe – ich parametry (maksymalny udźwig w kg, liczba osób),

- rodzaj posadzki,

- nośność podłóg (w kpa),

- przestrzeń bezsłupowa,

- przepusty instalacji w podłodze,

- maksymalna możliwa wysokość podwieszeń w obiekcie,

- dopuszczalne obciążenie stropów,

- możliwość i parametry doprowadzenia mediów do stoisk wystawców (energii elektrycznej, wody,

sprężonego powietrza, instalacji grzewczo – chłodzącej, internetu przewodowego i bezprzewodowego),

- czy obiekt jest klimatyzowany,

- przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- systemy kontroli rejestracji dostępu (wjazdy, wejścia);

2.    Regulamin obiektu i czynniki bezpieczeństwa:

- dostępny regulamin obiektu, zawierający: przepisy techniczne i porządkowe, warunki techniczne

obiektu, przepisy dotyczące budowy stoisk targowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa

pracy, zasady komunikacji w obrębie obiektu targowego, bezpieczeństwa wystawców i zwiedzających,

ochrony środowiska;

- funkcjonujące systemy monitoringu,

- punkt medyczny ( stały, czasowy),

- posterunek policji (stały, czasowy);

3.    Usługi w obiekcie dostępne dla wystawców:

- usługi projektowania i budowy stoisk,

- usługi transportu i przeładunku (załadunku, rozładunku),

- usługi składowania / magazynowania,

- ochrona stoisk,

- sale spotkań / konferencyjne z infrastrukturą teleinformatyczną,

- gastronomia stała / czasowa;

- komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – dostępne w języku polskim i międzynarodowym (np. j. angielskim):

strona internetowa; informacje techniczne, plany powierzchni, udogodnienia, przepisy obowiązujące w

obiekcie, informacje nt. dostępnych usług, materiały promocyjne dot. obiektu);

4.    Dostępność komunikacyjna obiektu:

- parking / parkingi - liczba miejsc parkingowych (dla samochodów osobowych, autobusów),

- dostępność środków komunikacji:

- odległość od lotniska,

- odległość od dworca kolejowego,

- odległość od przystanków komunikacji miejskiej,

- dostępność taxi.


Żródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, wrzesień 2017 r.