Pan Paweł Babij prezesem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa

2014-11-05

W dniu 1 października 2014 roku w Warszawie obyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, które wybrało na Prezesa PIPHB p. Pawła Babija - Prezesa Zarządu firmy INTERSERVIS Sp. z o. o., organizatora tak znanych targów jak Interbud, Boat Show czy Rehabilitacja. Paweł Babij jest związany z PIPHB od 1996 roku. W tym czasie był m.in. założycielem Oddziału Łódzkiego PIPHB oraz pełnił funkcje Sekretarza Rady, a ostatnio przez 2 kadencje funkcję Wiceprezesa Izby.

W imieniu całej społeczności Izbowej serdecznie gratulujemy!

Źródło: PIP-HB