Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

Jacek Krywult i Károly Nagy Ambasadorami Targów 2016

2017-03-28

W dniu 27 marca br. poznaliśmy decyzję Kapituły Honorowego Tytułu PIPT Ambasador Targów 2016. Tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowani zostali Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Károly Nagy, wieloletni były dyrektor CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi Ambasadorowie Targów oraz członkowie Rady PIPT, obradowała w dniu 27 marca br. w Urzędzie Miasta Krakowa, na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego, Ambasadora Targów 2015. W obradach Kapituły udział wzięli Prezydent Majchrowski oraz Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, Ambasador Targów 2014.

A oto sylwetki dostojnych Laureatów Tytułu "Ambasador Targów 2016".

Pan Prezydent Jacek Krywult od początku swojej kariery zawodowej reprezentował pro-targową postawę. Pracował przez 35 lat w Fabryce Aparatów Elektrycznych „Apena”, która z jego inicjatywy brała udział w wielu targach międzynarodowych i w ten sposób pozyskiwała klientów na arenie międzynarodowej. Od 2002 roku, jako Prezydent Miasta Bielsko – Biała postulował wybudowanie infrastruktury targowej w mieście jako ważnego czynnika dla rozwoju biznesu i promocji miasta. W wyjątkowy sposób wspierał rozwój międzynarodowych targów energetycznych ENERGETAB, wiodących targów w tej branży w Europie Środkowowschodniej, organizowanych przez spółkę ZIAD z Bielska – Białej. To właśnie dzięki decyzjom i staraniom władz miasta (m.in. zorganizowanie dofinansowania ze środków unijnych, na terenach ZIAD-u wybudowano i oddano do użytku w 2010 roku wielofunkcyjną halę umożliwiającą organizację targów ENERGETAB i wielu innych targów regionalnych, jak również wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wiele z tych targów Pan Prezydent Krywult obejmuje swoim patronatem, a także odwiedza targi i rozmawia z ich wystawcami i zwiedzającymi. Bez tego zaangażowania i życzliwości nie byłby możliwy dynamiczny rozwój imprez targowych w Bielsku – Białej.

Pan Károly Nagy - obywatel Wegier i wielki przyjaciel Polski, ekonomista i pasjonat targów, ma wybitne zasługi dla rozwoju targów w Polsce. Ten ceniony ekspert branży targowej i wykładowca akademicki z targami w Polsce związany jest od 20 lat, tj. od momentu powołania, z jego inicjatywy, przez 4 wiodących w Europie Środkowowschodniej organizatorów targów, w tym Międzynarodowe Targi Poznańskie (oraz Hungexpo z Budapesztu, Incheba z Bratysławy i Incheba z Pragi), organizacji CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych. Głównym celem tego elitarnego stowarzyszenia jest audyt i promocja danych statystycznych targów regionu Europy Środkowowschodniej, w tym Polski – największego rynku targowego regionu. Środowisko targowe zrzeszone w PIPT od dawna wysoko ceni sobie zaangażowanie Pana Nagy w rozwój rynku targowego w Polsce i w międzynarodową jego promocję. Przez kilkanaście lat wspierał PIPT we wdrażaniu profesjonalnego audytu statystyk targowych w Polsce, dzięki któremu ponad 200 targów rocznie może prezentować i promować wiarygodne, porównywalne w skali międzynarodowej kluczowe parametry statystyczne targów. W 2007 roku Pan Károly Nagy otrzymał tytuł Członka Honorowego PIPT, w uznaniu jego zaangażowania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu targowego. W 2013 roku z okazji Jubileuszu 20-lecia PIPT, na wniosek PIPT złożony na ręce Ministra Gospodarki, Pan Károly Nagy został uhonorowany jednym z najwyższych polskich odznaczeń państwowych – Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Aktualnie, będąc na emeryturze, jest w stałym kontakcie z Izbą, jako ekspert doradza przy projektach promocyjnych PIPT i CENTREX oraz bierze aktywny w wydarzeniach Izby – Walnych Zgromadzeniach, Zimowych Zjazdach i akcjach promocyjnych.

Polska Izba Przemysłu Targowego, najważniejsza organizacja przedsiębiorców w branży targów, przyznaje tytuł "Ambasador Targów" od 2011 roku. Pomysłodawcą tego wyróżnienia (2010) był Adam Gabrysiak, wiceprezes PIPT. Na tytuł mogą liczyć ludzie ze świata biznesu, nauki lub polityki, którzy przyczyniają się do rozwoju przemysłu targowego w Polsce i popularyzacji idei targów. Honorowy Tytuł "Ambasador Targów" jest nadawany raz w roku na wniosek członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Tytuł „Ambasador Targów” i symboliczne statuetki trafiają do osób o wybitnych zasługach na rzecz targów i ich promocji w kraju i za granicą.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 27 marca 2017 r.