Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
PIPT Partnerem Strategicznym Meetings Week Poland 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego została Partnerem Strategicznym prestiżowego wydarzenia Meetings Week Poland 2017, które odbędzie w Warszawie w dniach 20-24 marca br.

MP Power Awards – PIPT Partnerem konkursu

Polska Izba Przemysłu Targowego, jako Partner projektu, zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu branży eventowej MP Power Awards. W konkursie jurorzy wybierają najlepsze projekty, obiekty oraz w tym roku po raz pierwszy – produkt eventowy. Nagradzają także wyróżniające się osobowości branży oraz kreatywnych. Finał MP Power Awards, jednocześnie finałowy event Meetings Week Poland 2017 odbędzie się 24 marca w przestrzeni Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

Przemysł targowy zmienia swoje oblicze. O inspiracjach do działania i wyzwaniach dla branży na 83. Światowym Kongresie UFI w Szanghaju

83. Światowy Kongres UFI, największy doroczny międzynarodowy zjazd liderów przemysłu targowego, odbył się w Szanghaju w dniach 9-12 listopada br. Celem Kongresu było wesprzeć aktualną wiedzą i ponownie zainspirować do działania profesjonalistów targowych z kilkudziesięciu państw.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

Komitet Edukacji UFI gościem Międzynarodowych Targów Poznańskich

Wśród członków Komitetu Stowarzyszeń UFI są między innymi obecnie doskonale znane Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, z racji wieloletniej współpracy w zakresie edukacji targowej: Enrica Baccini z Fiera Milano, przewodnicząca Komitetu Edukacji UFI oraz wiceprzewodnicząca KE, Bettina Rosenbach z AUMA – Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego. Od ubiegłego roku Polskę reprezentuje w Komitecie Edukacji Izabella Koniak, szefowa wydziału kadr MTP, która w imieniu zarządu targów poznańskich pełniła rolę gospodarza. UFI reprezentowała Eleonora Robuschi, koordynator ds. edukacji.

drukuj

Inicjatywa ISO ustanowienia światowych standardów dla przemysłu targowego odrzucona przez środowisko branżowe UFI

2016-12-14

Jednym z najważniejszym projektów o zasięgu światowym omawianych na posiedzeniu Komitetu Stowarzyszeń UFI w listopadzie 2016 r. w Szanghaju była propozycja wysunięta przez ISO odnośnie ustanowienia standardów dla targów, eventów i kongresów. Na zaproszenie UFI w posiedzeniu KS uczestniczył ekspert z Chińskiej Agencji ds. Standaryzacji (SAC), który odpowiadał na pytania dotyczące propozycji z Chin.

Inicjatywa dotyczyła ustanowienia w ISO Komitetu Technicznego, którego zadaniem byłoby wypracowanie w ciągu 5 lat od rozpoczęcia prac i opublikowanie standardów ISO dla “Targów, Eventów i Kongresów”, w następujących obszarach:

  • Klasyfikacja i terminologia dla kongresów
  • Zasady audytu danych statystycznych targów
  • Podstawowe definicje dla targów, eventów i kongresów
  • Wytyczne odnośnie usług świadczonych w miejscu targów
  • Wytyczne odnośnie usług świadczonych w miejscu kongresu / konferencji
  • Wytyczne odnośnie oceny wpływu na środowisko usług budowy stoisk targowych
  • Wymogi odnośnie usług logistyki targowej

Agencja SAC przekazała swoją propozycję do Sekretariatu Generalnego ISO. ISO przesłało ją do swoich członków - krajowych agencji ds. standaryzacji ( np. DIN w Niemczech, BSI w wielkiej Brytanii, ANSI w Stanach Zjednoczonych) oraz poprosiło te agencje krajowe o skonsultowanie projektu z podmiotami przemysłu targowego i uzyskanie ich opinii, po to aby następnie, w oparciu o uzyskane opinie branży, mogły one zagłosować i wypowiedzieć się czy ta inicjatywa jest potrzebna; głosowanie zamknięto 16 listopada 2016 roku. Decyzja końcowa zależała od spełnienia 2 wymogów: 2/3 członków ISO uczestniczących w głosowaniu w sprawie ustanowienia standardów musiała być „za” oraz przynajmniej 5 członkowskich agencji krajowych ISO musiało wyrazić zamiar aktywnego udziału w pracach nad standardami.

W październiku 2016 r. członkowie Komitetu Stowarzyszeń UFI, w tym Polska Izba Przemysłu Targowego, zostali poinformowani o inicjatywie ISO oraz poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety. Samo UFI sceptycznie odniosło się do inicjatywy ustanowienia światowych standardów ISO dla targów. Branża potrzebuje dobrych jakościowych argumentów marketingowych dla swoich klientów, aby pokazać że targi są potrzebne i skuteczne, jednak targi organizowane są na większości rynków na świecie, a ich ogromne zróżnicowanie wręcz uniemożliwia przyjęcie jednolitych światowych standardów i to przez organizację spoza przemysłu targowego.

Ostatecznie inicjatywa ISO została odrzucona

W końcu listopada 2016 r. Biuro PIPT zostało poinformowane przez UFI, że w rezultacie badania przeprowadzonego wśród Członków UFI, głównie z powodu pozbawienia prawa członków UFI do głosowania nad rozwiązaniami przyjmowanymi w trakcie planowanego procedowania ISO, środowisko przemysłu targowego UFI odrzuciło propozycję ISO. Stanowisko UFI wypracowane w oparciu o opinie członków, w liście do Sekretarza Generalnego ISO, oficjalnie przekazał nowy prezydent UFI Andreas Gruchow.

ISO również wydała oświadczenie: “inicjatywa powołania nowego Komitetu ISO celem ustanowienia standardów dla tragów, eventów i kongresów nie powiodła się, z uwagi na niespełnienie ustalonych kryteriów. W rezultacie powyższego planowane działania nie będą prowadzone w ISO.”

Źródło: opracowanie PIPT na podstawie informacji UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego; www.ufi.org ;