Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Honorowe Tytuły PIPT Ambasador Targów 2016 wręczone podczas Jubileuszowej 30. edycji targów ENERGETAB

W dniu 12 września br. w Bielsku Białej, podczas 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB odbyła się uroczystość wręczenia statuetek "Ambasadora Targów 2016" Jackowi Krywultowi - Prezydentowi Bielska – Białej i Karolowi Nagy – byłemu dyrektorowi zarządzającemu CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Ukazał się Raport PIPT Targi w Polsce w 2016 roku. Polska branża targowa ma za sobą kolejny udany rok.

Wzrost liczby zwiedzających na targach o 7,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrost liczby wystawców ogółem o 1,7% oraz przyrost powierzchni wynajętej o 9,6% - to wyniki ponad dwustu targów w Polsce w 2016 roku, monitorowanych przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, poparte audytem CENTREX - Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych, które wskazują na bardzo udany miniony sezon.

Światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja

Z okazji Światowego Dnia Targów 2017 miała miejsce światowa premiera gry Targi Taktyka Okazja, której autorem jest Jacek Kisiała z firmy Extend Vision. Gra, nad którą swój patronat objęła Polska Izba Przemysłu Targowego została zgłoszona do prestiżowego konkursu Global Exhibitions Day Awards.

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych obchodzi Jubileusz 20-lecia

CENTREX Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, stowarzyszenie wiodących organizatorów Europy Środkowowschodniej, którego celem jest działanie na rzecz transparentności danych statystycznych targów, świętowało Jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji w dniach 18-20 maja 2017 roku w Pradze odbyło się Walne Zgromadzenie oraz międzynarodowa konferencja branżowa.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Światowy Dzień Targów 2017

Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, gorąco zachęcamy Was do przyłączenia się do tej pozytywnej kampanii promocyjnej Światowy Dzień Targów, którą od 2016 roku UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego realizuje przy wsparciu Partnerów z całego świata: regionalnych i krajowych stowarzyszeń targowych oraz licznych organizatorów targów, operatorów obiektów targowo –konferencyjnych oraz dostawców usług dla przemysłu targowego.

Sukcesem zakończyła się Europejska Konferencja UFI 2017 w Kolonii poświęcona siłom napędowym rozwoju przemysłu targowego w przyszłości

UFI, Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego, platforma łączącą organizatorów targów, zarządzających obiektami targowo – konferencyjnymi oraz krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia targowe z Europy i całego świata znów zagląda w przyszłość targów. Zmiana formatu imprez, zmiana oczekiwań wystawców i zwiedzających, globalne kompetencje, a także coraz bardziej inteligentne, cyfrowo zarządzane obiekty – to tematy tegorocznej Europejskiej Konferencji UFI pod tytułem „Nadszedł czas!”, która odbyła się w Kolonii, w Niemczech, w dniach 10-12 maja br.

Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

Badanie UFI „Globalny Barometr Targowy” pokazał dobre perspektywy rozwoju dla przemysłu targowego na świecie w 2017 roku

2017-03-02

Pozytywny nastrój osłabiony przez rozwój sytuacji politycznej na świecie – połowa respondentów spodziewa się ograniczonego albo istotnego wpływu tego czynnika na targi i wystawy * Wśród najważniejszych zagadnień biznesowych dla branży coraz częściej wymienia się wzrost konkurencji w przemyśle targowy * Znacząca większość firm targowych na świecie zamierza osiągnąć wzrost obrotów przez poszerzenie zakresu swojej działalności.

Paryż, 2 luty 2017 – Pomimo postępującego spowolnienia wzrostu gospodarczego na całym świecie i spadku liczby promotorów otwartego handlu na arenie międzynarodowej, przemysł targowy jest nadal ukierunkowany na wzrost w 2017 roku. Wyniki 18. Edycji badania UFI Globalny Barometr Targowy wskazują, że po okresie stabilizacji zysków operacyjnych w ostatnich dwóch latach, obroty większości firm targowych wzrosną w tym roku.

Najnowsza edycja badania UFI realizowanego dwa razy w roku została przeprowadzona w styczniu 2017 roku i zawiera informacje od 240 firm targowych z 54 krajów. Studium dostarcza prognozy i analizy dla dziesięciu wiodących rynków targowych: Brazylii, Chin, Niemiec, Włoch, Meksyku, Rosji, Południowej Afryki, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo prezentuje zagregowane wyniki analizy dla czterech stref regionalnych.

Rynki targowe w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Chinach i Wielkiej Brytanii prezentują się powyżej średniej. Rynki Brazylii i Rosji także potwierdzają tendencję dodatnią, lecz jedynie dla 2017 roku. Z kolei w Niemczech i we Włoszech rok 2017 zanosi się na słabszy niż rok 2016.

Zapytani o możliwy wpływ najnowszych wydarzeń ze sceny politycznej (takich jak Brexit w Wielkiej Brytanii, nieudany zamach stanu w Turcji, czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych) na handel międzynarodowy i przemysł targowy, 45% respondentów na świecie przewiduje pewien (ograniczony) lub istotny wpływ tych czynników na działalność biznesową. Jeśli chodzi o państwa Meksyk (60%) i USA (54%) respondenci wykazują najwyższy poziom zaniepokojenia.

Dla porównania, średnio jedynie jeden na dziesięciu respondentów oczekuje, iż aktualne wydarzenia polityczne będą pozytywnie oddziaływały na działalność biznesową. Średnio, 20% badanych przewiduje brak wpływu, zaś 20-30% nie jest pewna.

Najważniejsze pytanie badania UFI Globalny Barometr Targowy dotyczy „kluczowych zagadnień biznesowych”, z którymi mają do czynienia firmy targowe. Podobnie jak w ostatnich latach, „stan gospodarki kraju/ regionu” oraz „niepewna sytuacja gospodarcza na świecie” zachowały wysoką pozycję na liście odpowiedzi, chociaż obie odpowiedzi mają nieco mniejsze znaczenie, niż sześć miesięcy wcześniej. Dla odmiany, wyraźnie widać, że „konkurencja w branży” staje się coraz ważniejszym problemem. Temat „wpływu cyfryzacji” zyskuje na znaczeniu w Niemczech (21%) i w większości państw Ameryki Środkowej i Południowej.

W kwestii prognoz strategicznych dla światowego przemysłu targowego, barometr pokazuje zdecydowany rozwój zakresów działań biznesowych, zarówno w kraju, skąd firmy pochodzą, jak i na nowych rynkach geograficznych. Zdecydowana większość firm ze wszystkich regionów zamierza poszerzyć zakres prowadzonych działań o nowe, czy to w obrębie klasycznej działalności targowej (operator obiektu / organizator / dostawca usług) czy też w zakresie organizacji eventów na żywo lub w rzeczywistości wirtualnej, albo w obu sferach. Średnio cztery na dziesięć badanych firm deklaruje również zamiar rozpoczęcia działalności na nowych rynkach. Odsetek takich firm jest szczególnie wysoki w Wielkiej Brytanii (70%), w Stanach Zjednoczonych (67%) i na Bliskim Wschodzie (57%).

Kai Hattendorf, dyrektor zarządzający UFI mówi: “Niektórzy ekonomiści przewidują, że przemysł targowy the w 2017 roku będzie rozwijał się w szybszym tempie niż światowa gospodarka. Globalny Barometr Targowy UFI pokazuje, że naprawdę są powody do optymizmu w skali świata. Jednocześnie, rozwój sytuacji politycznej na najważniejszych rynkach budzi zaniepokojenie i wielu respondentów spodziewa się negatywnego ich wpływu. Odpowiedzi uzyskane w wyniku badania wskazują wyraźnie, że organizatorzy targów, obiekty i dostawcy usług muszą być wciąż elastyczni i czujni.”

18. edycja Globalnego Barometru Targowego, zrealizowana w grudniu 2016 r., zawiera informacje od 240 firm targowych z 54 państw. Badanie było przeprowadzone przy współpracy z następującymi stowarzyszeniami: AAXO (Stowarzyszenie Afrykańskich Organizatorów Targów) i EXSA (Stowarzyszeniem Targów i Eventów Afryki Południowej) – w regionie Afryki, AEO (Stowarzyszeniem Organizatorów Targów i Eventów) – dla Wielkiej Brytanii, AFIDA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Targów Ameryki) – w regionie Ameryki Środkowej i Południowej, AMPROFEC (Meksykańskim Stowarzyszeniem Profesjonalistów Targów, Wystaw i Kongresów) – w Meksyku), SISO (Stowarzyszeniem Niezależnych Organizatorów Targów) – w USA, TEA (Stowarzyszeniem Targowym Tajlandii) w Tajlandii oraz UBRAFE (Związku Brazylijskich promotorów Targów) w Brazylii.

Ponieważ jednym z głównych celów UFI jest dostarczanie całej społeczności przemysłu targowego ważnych danych i najlepszych wzorców i praktyk w przemyśle targowym, pełny raport z badań można pobrać ze strony www.ufi.org/research.

Następne badanie UFI Globalny Barometr Targowy będzie przeprowadzone w czerwcu 2017 r.

Źródło: UFI - Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego www.ufi.org