Strefa członkowska:

korzyści z członkostwa
  • www.ufi.org
  • www.kig.pl
  • www.exhibition-alliance.eu
Walne Zgromadzenie PIPT za nami

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego odbyło się 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Poznaniu, World Trade Center. Obrady poprzedzone były szkoleniem, które zorganizowała Polska Izba Przemysłu Targowego wraz z Krajową Izbą Gospodarczą.

Stanowisko PIPT w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk 870)- o co chodzi przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego.

PIPT gospodarzem spotkania z Krajową Izbą Gospodarczą

W dniu 5 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się spotkanie izb zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej z jej prezesem, Andrzejem Arendarskim. Spotkanie, którego gospodarzami byli Andrzej Arendarski, prezes KIG oraz Przemysław Trawa, prezes Rady PIPT, dotyczyło aktualnej sytuacji izb gospodarczych oraz zadań stojących przed Krajową Izbą Gospodarczą. W spotkaniu udział wzięli prezesi izb gospodarczych z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Jacek Krywult i Karoly Nagy Ambasadorami Targów 2016

W dniu wczorajszym poznaliśmy Ambasadorów Targów 2016 - zostali nimi Jacek Krywult, Prezydent Bielska-Białej oraz Karoly Nagy, wieloletni dyrektor CENTREX- Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych.

Nagrody w konkursie Ekspozycja Roku 2016 wręczone!

W dniu 23 marca br., podczas Gali Złotego Medalu MTP – Wybór Konsumentów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie Polskiej Izby Przemysłu Targowego "Ekspozycja Roku 2016" . W tym miejscu znajdziecie Państwo pełną listę nagrodzonych. Serdecznie gratulujemy!

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdali kolejny egzamin z targów

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, po raz kolejny zagościli w przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tradycyjny egzamin zdawany w uczelnianych ławach, zamienili na prezentację prac zaliczeniowych przed jury złożonym z ekspertów branży targowej. Ta nietypowa forma egzaminu to wynik współpracy Polskiej Izby Przemysłu Targowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich ze środowiskiem akademickim.

Odpaliła w Polsce kampania Światowy Dzień Targów 2017

Polska Izba Przemysłu Targowego z radością dołączyła do grona Partnerów organizowanej po raz drugi w przyszłym roku, globalnej kampanii UFI (Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego) pod nazwą Światowy Dzień Targów 2017. Akcję wspierają liczne krajowe i międzynarodowe organizacje targowe, zrzeszone w Komitecie Stowarzyszeń UFI.

Aktualne trendy i wyzwania stojące przed polską branżą targową w centrum uwagi liderów rynku podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku

VIII Zimowy Zjazd PIPT już za nami! To doroczne najważniejsze wydarzenie branży targowej w Polsce odbyło się w dniach 23-25 listopada br., tym razem w Ciechocinku, słynnym polskim kurorcie zwanym „perłą polskich uzdrowisk”. Za sprawą organizatora konferencji – Polskiej Izby Przemysłu Targowego, integratora branży i jedynej ogólnopolskiej organizacji samorządu targowego, krajowi liderzy branży targowej spotkali się, aby przedyskutować gorące tematy branżowe i poznać światowe trendy, szkolić się w nowych dziedzinach wiedzy i po prostu, dobrze się bawić.

PIPT i CENTREX będą kontynuować wieloletnią współpracę w dziedzinie audytu danych statystycznych targów w Polsce

W dniu 23 listopada br., podczas VIII Zimowego Zjazdu PIPT w Ciechocinku, miało miejsce podpisanie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego oraz CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych, kolejnej umowy o współpracy w zakresie audytu i oceny danych statystycznych targów organizowanych przez członków Izby. Umowa zawarta na lata 2017-2019, jest kolejnym etapem wieloletniej współpracy pomiędzy tymi dwoma wiodącymi organizacjami branży targowej z regionu Europy Środkowowschodniej.

Targi dają więcej!

Targi dają więcej! To główne hasło trwającej od maja br. ogólnopolskiej kampanii Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ma wzmocnić pozytywny wizerunek targów jako istotnego narzędzia marketingowego. Ma przekonać Polaków do tego, że bez względu na wiek, zainteresowania i zawód każdy znajdzie na Targach coś dla siebie.

II Zimowy Bieg Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Najbardziej wysportowani i propagujący zdrowy styl życia uczestnicy VIII Zimowego Zjazdu PIPT, w Ciechocinku w dniach 23-25 listopada br., wzięli udział w II Zimowym Biegu PIPT. Bieg został zorganizowany wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych, przy wsparciu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Prof. Jacek Majchrowski odbrał Honorowy Tytuł Ambasador Targów 2015

Podczas ceremonii otwarcia 20. Jubileuszowych Targów książki w Krakowie w dniu 27 października br. odbyło się wręczenie Honorowego Tytułu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ambasador Targów 2015. Tytuł ten, decyzją Kapituły PIPT przyznano Panu Prof. Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Krakowa.

Goście z EMECA na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 20-21 października na Targach Poznańskich odbyło się walne zgromadzenie EMECA, Europejskiego Stowarzyszenia Głównych Centrów Wystawienniczych.

drukuj

Andrzej Byrt Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2016-05-24
Uroczyste nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr. Andrzejowi Byrtowi, wieloletniemu Prezesowi Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego,  odbyło się 19 maja 2016 r. w auli UEP.

Senat UEP wyróżnił dr. Andrzeja Byrta jako wybitnego organizatora przedsiębiorczości międzynarodowej, skutecznego lidera biznesu, sprawnego negocjatora i dyplomatę, budowniczego relacji nauki z praktyką, a także uznanego mówcę i propagatora wartości ekonomicznych w społecznościach międzynarodowych.

Do tej pory zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu został nadany 25 osobom szczególnie zasłużonym, o wysokim statusie naukowym, których praca i osiągnięcia wypełniają misję Uczelni.

Przez wiele lat był pracownikiem, dyrektorem naczelnym oraz prezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wdrożył wówczas szeroki program inwestycyjny oraz poszerzył zakres imprez handlowych MTP w kraju i za granicami polski, zwiększając udział MTP w rynku targowym Polski, ich obroty i zyskowność.

Jako przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju za granicą był attaché handlowy w Ambasadzie PRL w Brukseli (1987-1990), później awansował na radcę handlowego – szefa Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Brukseli. Dwukrotnie został mianowany na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec (1995–2001 i 2002–2006). W 2001 roku był doradcą prezydenta RP ds. niemieckich i gospodarczych, później powołany został na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – był odpowiedzialny m.in. za stosunki dwustronne RP z państwami Unii Europejskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz za sprawy gospodarcze, kulturalne i dyplomację publiczną Polski za całym świecie. Od 2014 roku jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako.

Andrzej Byrt jest członkiem Komitetu Ekonomicznego PAN, członkiem kolegiów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz wielu ciał społecznych. Od lat jest również wykładowcą międzynarodowych stosunków gospodarczych, sztuki dyplomacji, międzynarodowych negocjacji gospodarczych i protokołu dyplomatycznego.

Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim (1997) i Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą i Szarfą Orderu Zasługi RFN (2001), Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Estonii (2002), Krzyżem Zasługi Nadrenii Palatynatu (1997) i szeregiem odznaczeń branżowych i wyróżnień społecznych.

Środowisko targowe serdecznie gratuluje!

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu